Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Termíny pro podání žádostí přeshraničních projektů

18. 12. 2008
[id:7277|autor:Ing. Hozáková Martina|email:martina.hozakova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 474|mobil:|aktualizace:]

Společný technický sekretariát v Drážďanech stanovil orientační termíny konání monitorovacích výborů. Termínem pro podání žádosti se rozumí datum, kdy by měla být projektová žádost podána na Společný technický sekretariát příp. na příslušný krajský úřad (v případě českých lead partnerů), aby mohla být projednána na příslušném zasedání Monitorovacího výboru. Monitorovací výbor rozhoduje o poskytnutí podpory pro přeshraniční projekt v rámci společného "Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013".

Termíny zasedání Monitorovacího výboru v roce 2009 a s tím související termín pro podání žádosti naleznete v této TABULCE. Projednání Vaší žádosti na zasedání Monitorovacího výboru závisí také na komplexnosti a kvalitě předložených podkladů a na počtu podaných projektových žádostí. „Tyto termíny jsou orientační a žadatel jich dosáhne, pokud jeho žádost bude kvalitně zpracována a nebude mít velké nedostatky při formální kontrole“, uvedl RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana.

Odevzdávání žádostí je průběžné. Upozorňujeme, že nejbližší termín pro odevzdání žádosti, aby měla šanci být projednána na Monitorovacím výboru v květnu, je dne 23.12.2008. Čeští lead partneři mohou žádost odevzdávat na Krajském úřadě Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení přípravy a řízení projektů.

 

 

Ing. Hozáková Martina
martina.hozakova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 474