Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 16.11.2009

  • 18. 11. 2009 13:20

Sdílet článek

 Kraj uspořádá Týden bezpečnosti společně s polským vojvodstvím

Resort dopravy Libereckého kraje v rámci spolupráce se zahraničním partnerem v oblasti bezpečnosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) konkrétně s organizací Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Vojvodské středisko silniční dopravy (dále jen „WORD“), ul. Rataja 9, 58-560 Jelenia Góra, plánuje v roce 2010 uskutečnit projekt pod názvem „Týden bezpečnosti I-2010“. Na společný projekt je plánováno využití finančních prostředků z programu Fondu mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce ČR - PL 2007-2013 „Cíl 3“ (dále jen „FMP OPPS ČR - PL 2007-2013”). 

Celková předpokládaná míra spolufinancování projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ze strany Libereckého kraje (dále jen „LK“) je cca 60.000 Kč.

Projektový záměr „Týden bezpečnosti I-2010“

Partnerem projektu za polskou stranu je WORD. Partneři souhlasí, že LK převezme za   projekt „Týden bezpečnosti“ roli nositele projektu v rámci FMP OPPS ČR - PL 2007-2013.

„Výsledkem projektu bude uspořádání akce „Týden bezpečnosti I-2010“. Tento týden by měl být zaměřen na podporu dopravní výchovy dětí v Libereckém kraji a na zviditelnění dětských dopravních hřišť (DDH) jakožto center dopravní výchovy. Na jednotlivých DDH v Libereckém kraji budou pořádány prezentace a výchovné programy pro děti s tématikou bezpečného pohybu v dopravním prostředí (chodci, cyklisté, začínající motocyklisté, dětské zádržné systémy - autosedačky, poskytování první pomoci),“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.

Ke spolupráci budou vyzvání tradiční partneři aktivit bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích:

            Policie ČR

            Městské policie jednotlivých měst

            Záchranný tým českého červeného kříže

            Ministerstvo dopravy - BESIP - regionální manažerství

            a další partneři z veřejného i soukromého sektoru

 

Celý týden bude zakončen akcí pro veřejnost (rodiče s dětmi na dětském dopravním hřišti v Liberci), kam budou pozvání všichni partneři agendy BESIP Libereckého kraje a zakončen seminářem o dopravní výchově. Dopravní výchova v Libereckém kraji a podpůrné projekty budou představeny polským partnerům.

Stanoveným cílem je podpora dopravní výchovy a zapojení škol, dále pak upozornění široké veřejnosti na možnosti využití dopravních hřišť k volnočasovým aktivitám a výměna zkušeností s polskými subjekty působícími v dopravní výchově.

Projekt bude realizován v období od března 2010 do května 2010.

 

 

Rada kraje souhlasí se záměrem koupit pozemky Letiště Liberec

Rada LK po projednání souhlasila se záměrem koupě: 108 pozemků v k.ú. Růžodol I, 1 pozemku v k.ú. Františkov u Liberce, a 1 pozemku v k.ú. Ostašov u Liberce, o celkové výměře cca 690.880 m2, od Statutárního města Liberec.

Rada Statutárního města Liberec dne 20.10.2009 schválila usnesením č. 637/09 záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec (k.ú. Růžodol I, Ostašov u Liberce a Františkov u Liberce). Záměr byl zveřejněn na úřední desce města dne 21.10. 2009.

„Vzhledem k tomu, že v uvedeném areálu se nachází stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o., která v současnosti žádá o odkoupení pozemků od SML v tomto areálu pro rozšíření heliportu i pro noční lety helikopter a s ohledem na zájmy Odboru dopravy (zřízení veřejného mezinárodního letiště), by bylo vhodné odkoupení tohoto areálu Libereckým krajem od SML,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp..

 

Regulační poplatky v krajských zdravotnických zařízeních za měsíc říjen

Rada LK souhlasila s uhrazením závazků spočívajících v povinnosti pojištěnců uhradit regulační poplatky za poskytnutou zdravotní péči v Krajské nemocnici Liberec, a.s., za měsíc říjen 2009, v celkové výši 1 457 220 Kč, s uhrazením uvedených závazků v celkové výši 532 290 Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., a s uhrazením uvedených závazků v celkové výši 149 160 Kč Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p.o.

Liberecký kraj za říjen vyplatil 2 138 670,- Kč.

Celkem Liberecký kraj za období  únor  - říjen  zaplatil 17 328 500,- Kč ( KNL – 11 030 730 Kč, NsP ČL – 4 159 020 Kč a  LRN – 2 138 750 Kč.

 

Projekt "Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa"

Rada LK souhlasila s uzavřením smluv o výpůjčce majetku Libereckého kraje, který byl vytvořen v rámci projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“. V rámci projektu, který byl spolufinancován z Finančních mechanismů EHP/Norska a z rozpočtu Libereckého kraje, byla revitalizována hřiště u 27 mateřských škol na území Libereckého kraje, a to z důvodu jejich zastaralosti a nevyhovujícího technického stavu. Celkem bylo nainstalováno 307 herních prvků (jako jsou např. průlezky, pružinová houpadla, kolotoče, herní sestavy apod.). Na hřištích byla provedena demontáž nevyhovujících prvků v havarijním stavu. Hřiště byla vybavena prvky novými, atraktivními, vhodnými a prospěšnými pro věkovou kategorii dětí využívajících jednotlivá hřiště.

Všechny herní prvky budou nyní bezplatně přenechány partnerským městům - tj. městu Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Turnov a Česká Lípa - k zajištění pohybové aktivity dětí navštěvujících školská zařízení, u nichž se revitalizovaná hřiště nacházejí. Ta se zavázala po dobu udržitelnosti projektu, tedy 10-ti let, zajišťovat údržbu revitalizovaných hřišť z vlastních rozpočtů. Liberecký kraj po tuto zajistí pojištění všech instalovaných herních prvků. Po uplynutí doby výpůjčky, po 31. 3. 2020, budou všechny herní prvky převedeny do vlastnictví jednotlivých partnerských měst.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky