Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

22. 11. 2002
[id:329|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (+420) 485 226 302, fax: (+420)485 226 330

 
Liberec, 21.11. 2002

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Zastupitelstvo kraje schválilo Krajskou koncepci hospodaření s odpady Libereckého kraje

 

Tento týden na svém 10. zasedání schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje Krajskou koncepci hospodaření s odpady Libereckého kraje. „Jedná se o první kompletně hotový dokument v resortu životního prostředí a zemědělství. Přestože v rámci NUTS 2 - Regionu soudržnosti Severovýchod, ve kterém jsou sdruženy Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, náš kraj začal se zpracováváním koncepce tohoto charakteru jako poslední, podařilo se nám jako prvnímu kraji koncepci schválit“, uvedl Radim Zika, člen rady kraje pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství. Koncepce má dvě části. V první části je provedena evidence vznikajících odpadů a dále se zjišťovaly způsoby, jak se v současné době s těmito odpady v kraji nakládá. Ve druhé části koncepce byl proveden odhad finančních prostředků na výstavbu nových zařízení. Zpracovávání dokumentu bylo zahájeno v létě loňského roku a je v něm vypracován výhled na 10 let. „Na tento dokument budou navazovat plány odpadového hospodářství, které by měly zcela konkrétně určit potřeby doplnění technické vybavenosti území Libereckého kraje. Odhad investic do odpadového hospodářství v kraji je zhruba 520 mil. korun. Finanční prostředky nejsou tím jediným, co bude muset ČR vynaložit na nakládání s odpady. My všichni budeme muset být náročnější vůči sami sobě a tím pádem být i odpovědnější vůči našemu životnímu prostředí“, doplnil Radim Zika.   

 

 

 

Zastupitelstvo kraje schválilo analytickou část Krajské koncepce zemědělství Libereckého kraje

 

Dalším dokumentem, kterým se na svém zasedání zabývali členové zastupitelstva kraje a který rovněž schválili, byla analytická část Krajské koncepce zemědělství Libereckého kraje. Hlavním cílem zpracování této koncepce je rozvoj a stabilizace zemědělství a potravinářství v návaznosti na ochranu životního prostředí, jeho tvorbu a trvalou udržitelnost rozvoje venkovského prostoru. „Tento dokument, který se bude definitivně schvalovat v 1. čtvrtletí roku 2003, by měl být podpůrným nástrojem k prosazování zemědělské politiky Libereckého kraje vůči Ministerstvu zemědělství. Touto koncepcí se budeme snažit prosadit změny v podporách do zemědělství tak, aby do nich bylo zahrnuto co nejvíce podnikatelských subjektů v Libereckém kraji, které se zemědělstvím zabývají“, dodal Radim Zika.

 

 

 

Nikola Bradíková

oddělení tiskové a vnějších vztahů