Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Tři desítky zájemců o projekt potravinové pomoci se sešly na krajském úřadě. Školy se mohou hlásit do 5. dubna

Bc. Markéta Žitná (Dědková)

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 20. 03. 2018 00:00
  • Školství

Sdílet článek

Informační setkání pro školy, které se chtějí zapojit do projektu potravinové pomoci dětem ze sociálně slabých rodin, zorganizoval minulý týden krajský odbor školství ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Do úspěšného projektu se Liberecký kraj zapojí už po čtvrté a na základě nové výzvy ministerstva předloží projektovou žádost o finanční podporu.

V současné době je do třetího kola projektu zapojeno 62 škol a celkově kraj podporuje 1226 dětí. Čtvrtá výzva pomůže dětem ze sociálně slabších rodin zajistit školní stravování ve školním roce 2018/2019. „Podmínky této výzvy jsou podobné jako v loňském roce, ale vzhledem k tomu, že se do projektu zapojuje čím dál více škol a uzávěrka přihlášek je už 5. dubna ve 14 hodin, chceme školám předat co nejaktuálnější informace,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa.

Semináře se zúčastnilo přes třicet zájemců. Byli mezi nimi jak zástupci škol, které se chtějí do projektu nově zapojit, tak škol, kde již projekt potravinové pomoci úspěšně probíhá, ale i pracovníci kontaktních pracovišť úřadů práce. Aktuální podmínky výzvy jim přednesli dva zástupci řídícího orgánu, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a o konkrétních krocích, které by měly školy podniknout v případě, že se budou chtít zapojit, informovali pracovníci odboru školství. Zájem byl především o problematiku postupu uzavírání smluv.

Projekt potravinové pomoci podporuje děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin, kdy jim je zajištěna pravidelná kvalitní strava ve školních jídelnách mateřských a základních škol (případně víceletých gymnázií v rámci plnění povinné školní docházky). V Libereckém kraji v pilotním projektu, který byl realizován v 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo zapojeno 23 škol, ve školním roce 2016/2017 43 škol a v posledním realizovaném projektu se přihlásilo 62 škol a školských zařízení, přičemž celková výše finančních prostředků přesáhla částku 12 milionů.

„Potravinová pomoc je projekt, který má smysl a dávky nelze zneužít. To jsou hlavní důvody proč pokračovat. Těší mě, že právě Liberecký kraj byl takovým „průkopníkem“ a zájem ze strany škol, ale i krajů rok od roku roste. Momentálně je do projektu zapojeno 9 krajů,“ dodává Petr Tulpa.

Kontaktní osobou pro žádosti o zapojení je Eva Martinková, metodik předškolního vzdělávání a školního stravování,  eva.martinkova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 226. Podrobné informace naleznete na http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/5314/Potravinova-pomoc-detem-v-Libereckem-kraji-4.aspx.


Poznámka: Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká sociálně citlivé oblasti, je publicita projektu pravidly Evropské komise omezena téměř na minimum, což znamená, že nemá docházet ke zveřejňování názvů zapojených škol a školských zařízení a dalších podrobností. Byli bychom rádi, kdyby byla tato pravidla Vámi respektována, neboť v opačném případě by mohlo dojít k ohrožení financování celého projektu.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky