Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tři desítky zájemců o projekt potravinové pomoci se sešly na krajském úřadě. Školy se mohou hlásit do 5. dubna

20. 03. 2018

Informační setkání pro školy, které se chtějí zapojit do projektu potravinové pomoci dětem ze sociálně slabých rodin, zorganizoval minulý týden krajský odbor školství ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Do úspěšného projektu se Liberecký kraj zapojí už po čtvrté a na základě nové výzvy ministerstva předloží projektovou žádost o finanční podporu.

V současné době je do třetího kola projektu zapojeno 62 škol a celkově kraj podporuje 1226 dětí. Čtvrtá výzva pomůže dětem ze sociálně slabších rodin zajistit školní stravování ve školním roce 2018/2019. „Podmínky této výzvy jsou podobné jako v loňském roce, ale vzhledem k tomu, že se do projektu zapojuje čím dál více škol a uzávěrka přihlášek je už 5. dubna ve 14 hodin, chceme školám předat co nejaktuálnější informace,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa.

Semináře se zúčastnilo přes třicet zájemců. Byli mezi nimi jak zástupci škol, které se chtějí do projektu nově zapojit, tak škol, kde již projekt potravinové pomoci úspěšně probíhá, ale i pracovníci kontaktních pracovišť úřadů práce. Aktuální podmínky výzvy jim přednesli dva zástupci řídícího orgánu, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a o konkrétních krocích, které by měly školy podniknout v případě, že se budou chtít zapojit, informovali pracovníci odboru školství. Zájem byl především o problematiku postupu uzavírání smluv.

Projekt potravinové pomoci podporuje děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin, kdy jim je zajištěna pravidelná kvalitní strava ve školních jídelnách mateřských a základních škol (případně víceletých gymnázií v rámci plnění povinné školní docházky). V Libereckém kraji v pilotním projektu, který byl realizován v 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo zapojeno 23 škol, ve školním roce 2016/2017 43 škol a v posledním realizovaném projektu se přihlásilo 62 škol a školských zařízení, přičemž celková výše finančních prostředků přesáhla částku 12 milionů.

„Potravinová pomoc je projekt, který má smysl a dávky nelze zneužít. To jsou hlavní důvody proč pokračovat. Těší mě, že právě Liberecký kraj byl takovým „průkopníkem“ a zájem ze strany škol, ale i krajů rok od roku roste. Momentálně je do projektu zapojeno 9 krajů,“ dodává Petr Tulpa.

Kontaktní osobou pro žádosti o zapojení je Eva Martinková, metodik předškolního vzdělávání a školního stravování,  eva.martinkova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 226. Podrobné informace naleznete na http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/5314/Potravinova-pomoc-detem-v-Libereckem-kraji-4.aspx.


Poznámka: Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká sociálně citlivé oblasti, je publicita projektu pravidly Evropské komise omezena téměř na minimum, což znamená, že nemá docházet ke zveřejňování názvů zapojených škol a školských zařízení a dalších podrobností. Byli bychom rádi, kdyby byla tato pravidla Vámi respektována, neboť v opačném případě by mohlo dojít k ohrožení financování celého projektu.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624