Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Týden bezpečnosti začne 21. září

14. 09. 2009
[id:8721|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Již podruhé v letošním roce pořádá Liberecký kraj společně s partnery akci s názvem „Týden bezpečnosti“. V týdnu od 21.9.-26.9.2009 bude Liberecký kraj věnovat zvýšenou pozornost zejména řidičům „jednostopých“ vozidel (cyklisté, motocyklisté) a dětem jako nejohroženějším účastníkům silničního provozu.

Ve  dnech  21.- 26. 9.2009  proběhne  v  rámci „Týdne  bezpečnosti“ celá  řada akcí zejména ve spolupráci s Policií ČR, městskými policiemi jednotlivých měst a řadou dalších partnerů z veřejného, ale i soukromého sektoru. Jsou připraveny programy jak pro školní skupiny, tak i přímo pro řidiče na našich silnicích. Celý „Týden  bezpečnosti“ pak bude zakončen na letišti v Liberci, kde bude pořádán „Den s dopravou“ s celou řadou atrakcí. Záštitu nad „Týdnem  bezpečnosti“  převzal úspěšný sportovec a poslanec Parlamentu České republiky Pavel Ploc.„V loňském roce zemřelo na silnicích Libereckého kraje 37 lidí. Došlo sice k meziročnímu poklesu smrtelných nehod, ale výsledek ani tak nemůžeme považovat za velký úspěch. Cíl Libereckého kraje potvrzený signatářstvím Evropské charty bezpečnosti silničního provozu je snížit následky smrtelných dopravních nehod o polovinu proti roku 2001, kdy na silnicích Libereckého kraje zemřelo rovněž 37 lidí. V letošní roce od ledna do července došlo ke 14 smrtelným dopravním nehodám, přičemž při třech z těchto nehod zemřeli cyklisté,“ uvedl náměstek hejtmana LK Martin Sepp. „Potešitelné je, že v letošním roce nezahynulo na silnicích kraje ani jedno dítě,“ dodal.

Memento: V  březnu  zemřel 17 letý  cyklista  na  železničním  přejezdu  v  Jablonci nad Nisou, když přes výstražné znamení vjel na železniční přejezd, kde se střetl s projíždějícím vlakem. V   květnu  u  obce  Bedřichov   zemřel  60 letý  cyklista,  když  ve  vysoké  rychlosti  najel  do prohlubně na silnici, spadl ze svého kola a způsobil si smrtelná zranění. O měsíc později zemřela u obce Svor na Českolipsku 62letá cyklistka, když se lekla vozidla jedoucího za ním a spadla na vozovku.

 

 

 

 

Program 22.9.2009

 

13:00 – 14:00 Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v Liberci, v 3. patře jednací místnost č. 326.

Seminář pro zastupitele o rozvoji cyklistiky v Libereckém kraji. - představení Národní a krajská strategie rozvoje cyklistické dopravy.

Zahájí náměstek Martin Sepp

16:30 – 17:55Start a cíl cyklojízdy u radnice.

Součástí akce bude otevření cyklostezky v Husově ulici v cca 17:20 – 17:30.

Přítomen náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp

Libercem na kole 2009 – 9.ročník cyklojízdy

Pořadatelé - Cyklisté Liberecka.

17:55

Ukončení akce u radnice.

17:55 – 18:05

Přesun k Babylonu.

18:15 – 19:00 – Babylon- kongresové centrum

Zahájí pan náměstek Sepp Kongresové centrum Babylon – seminář o rozvoji cyklistiky s občerstvením.

Více info na www.cykliste.cz

 

 

 

 

DALŠÍ Aktivity  Libereckého  kraje  v  týdnu  bezpečnosti  II/2009:

Aktivita č. 1

Výstava STOP SMRTELNÝM NEHODÁM

Termín, místo

21.9.2009 -  30.9.2009 vestibul Magistrátu města Liberec

Komu je určena

Veřejnost

Popis aktivity

Na výstavě budou prezentovány ukázky smrtelných dopravních nehod, které se staly v Libereckém kraji v roce 2008. Vernisáž této výstavy proběhla v dubnu letošního roku ve vestibulu budovy LK v rámci prvního týdne bezpečnosti a je výstavou putovní (v letošním roce byla dosud umístěna na pěti místech LK). V druhém týdnu bezpečnosti bude přemístěna a přístupná veřejnosti ve vestibulu Magistrátu města Liberec.

Aktivita č. 2

Dny pro cyklisty a začínající motocyklisty

Termín, místo

21.9.2009 a  23. – 25. 9.2009 vždy od 9 do 13 hodin,  Dětské dopravní hřiště Jablonec nad Nisou

Komu je určena

Pozvaná školní mládež

Popis aktivity

Pro mladé účastníky silničního provozu je připraven program, v rámci kterého mohou načerpat spoustu zajímavých a potřebných informací od městské policie a zkušených učitelů autoškol.

 

 

Aktivita č. 3

Preventivní akce na cyklostezce Varhany

Termín, místo

21.9.2009, 13:00 – 16:00 hod, cyklostezka Varhany, Mantice, Česká Lípa

Komu je určena

veřejnost

Popis aktivity

 

Pro cyklisty bude připravena řada potřebných informací od realizátorů akce – Městské policie Česká Lípa, Českého červeného kříže a Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje. Budu např. prezentovány účinné a potřebné prvky pasivní bezpečnosti, záchranný tým Českého červeného kříže poradí, jak poskytnout efektivní první pomoc, děti budou soutěžit ve znalostní soutěži z oblasti dopravy a zdravovědy v soutěži O kolo, která bude vyhodnocena v sobotu 26.9.2009 na dni s dopravou a jehož vítězi bude předáno jízdní kolo. Probíhat budou i znalostní soutěže o cyklistické potřeby.

 

 

 

Aktivita č. 4

Den bez aut – akce pro děti v Babyloně

Termín, místo

22.9.2009, 9:00 – 14:00 hod, Kongresové centrum Babylon, Liberec

Komu je určena

Pozvaná školní mládež – ZŠ

Popis aktivity

 

Pro děti bude připraveno mobilní dětské dopravní hřiště, kde si ověří svou zručnost a znalosti dopravních předpisů, informace a soutěže si pro ně připraví Městská policie Liberec a Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje.

 

 

Aktivita č. 5

Den bez aut – bezpečná cyklistika v Libereckém kraji

Termín, místo

22.9.2009, 16:30 – 19:00 hod,  jízda Libercem, Kongresové centrum Babylon, Liberec

Komu je určena

veřejnost

Popis aktivity

 

Občanské sdružení Cyklisté Liberecka, občanské sdružení BEZ NEHOD ve spolupráci s LK pořádá jízdu Libercem. Účastníci – cyklisté, se sejdou v 16.30 hod. na Benešově náměstí v Liberci a budou pokračovat okruhem přes cyklostezku U Nisy, ulicí Na Bídě, kolem Liberecké přehrady, přes Husovu ulici, kde bude slavnostně otevřena cyklostezka až do Babylonu. Zde bude pro účastníky připravena konference „Bezpečná cyklistika v LK“. Na bezpečnost na komunikacích při jízdě Libercem budou dohlížet strážníci Městské policie Liberec (někteří pojedou na kolech s účastníky).

Aktivita č. 6

Preventivní akce na cyklostezce U Nisy

Termín, místo

24.9.2009,  11:00 – 15:00 hod.,  cyklostezka U Nisy

Komu je určena

Veřejnost

Popis aktivity

Pro cyklisty bude připravena řada potřebných informací od realizátorů akce – Městské policie Liberec, Českého červeného kříže a Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje. Budu např. prezentovány účinné a potřebné prvky pasivní bezpečnosti, záchranný tým Českého červeného kříže poradí, jak poskytnout efektivní první pomoc, děti budou soutěžit ve znalostní soutěži z oblasti dopravy a zdravovědy v soutěži O kolo, která bude vyhodnocena v sobotu 26.9.2009 na dni s dopravou a jehož vítězi bude předáno jízdní kolo. Probíhat budou i znalostní soutěže o cyklistické potřeby.

 

 

Aktivita č. 7

Tým silniční bezpečnosti v nákupním centru „Géčko“

Termín, místo

24. – 25. 9.2009,  9:00 – 18:00 hod,  Obchodní centrum „Géčko“ Liberec

Komu je určena

Veřejnost

Popis aktivity

Pro návštěvníky expozice budou připraveny znalostní soutěže, při kterých bude možné vyhrát zajímavé ceny. Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje zároveň  bude  prezentovat  nejen  bezpečnou  cyklistiku, ale i témata důležitá pro jízdu v autě (např. výběr správné autosedačky pro děti, správné používání prvků pasivní bezpečnosti ad.). Akce se bude účastnit i Český červený kříž a občanské sdružení STOP nehodám, které bude mít připraveno informace pro bezpečnost motorkářů.

 

 

Aktivita č. 7

Den s dopravou na letišti v Liberci (viz také příloha)

Termín, místo

26.9.2009, 10:00 – 16:00 hod., letiště Liberec

Komu je určena

veřejnost

Popis aktivity

 

Celý týden bude  ukončen  akcí na letišti v Liberci, kde bude připravena celá řada aktivit pro děti a dospělé, opět s tématikou bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích připravených LK a partnery týdne bezpečnosti. Mimo jiné bude vyhlášena a předána cena vítězi soutěže o jízdní kolo. Dále proběhne reálná ukázka dopravní nehody, kdy Hasičský záchranný sbor LK provede vystříhání osob z havarovaného vozidla.

 

 

Aktivita č. 8

Vydání mimořádného vydání časopisu IDOL

Doba realizace

Vydání časopisu

Komu je určena

Široká veřejnost Libereckého kraje

Popis aktivity

Úkolem je upozornit na veřejnou dopravu jako alternativu dopravy osobními vozidly v návaznosti na bezpečnost silničního provozu. Mimořádné číslo Idolu bude věnováno právě bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se zaměřením na veřejnou dopravu.

 

 

Aktivita č. 9

 

 

Soutěž pro děti o jízdní kolo

Doba realizace

Týden bezpečnosti II/09

Komu je určena

Žáci ZŠ v LK

Popis aktivity

Na akcích v rámci týdne bezpečnosti u stánku Týmu silniční bezpečnosti LK budou děti – žáci ZŠ v LK prokazovat své znalosti v oblasti dopravních pravidel a zdravovědy. Vylosování vítěze a předání ceny proběhne v sobotu 26.9.2009 na Dni s dopravou na letišti Liberci.

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302