Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

ÚOHS nepravomocně potvrdil zákonnost zadávacích podmínek Libereckého kraje v rámci desetiletého tendru na autobusy

22. 12. 2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na základě rozhodnutí jeho předsedy, vydal rozhodnutí týkající se veřejné desetileté zakázky na dopravní obslužnost Libereckého kraje. Úřad potvrdil, že zadávací podmínky jsou v souladu se zákonem. Proti některým částem rozhodnutí ÚOHS však podá Liberecký kraj rozklad. Nesouhlasí s tím, že by pochybil.

„Rozhodnutí ÚOHS se skládá z celkem šesti výroků. V částech označených I. a II. zatím úřad nepravomocně potvrdil skutečnost, že Liberecký kraj v rámci přípravy zadávací dokumentace a v rámci změn v zadávací dokumentaci na desetiletý tendr postupoval správně a konstatoval, že zadávací podmínky jsou podle zákona,“ uvádí hejtman LK Martin Půta.

ÚOHS se zároveň vypořádal s námitkami uchazečů z průběhu hodnocení nabídek, kdy došlo ke zrušení rozhodnutí o vyloučení uchazečů kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně a jmenování jiné hodnotící komise. „Jako nápravné opatření ÚOHS uložil Libereckému kraji v podstatě návrat do okamžiku, kdy hodnotící komise obdržela zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od oslovených uchazečů, tj. do dubna 2014. Po prostudování považujeme některé části rozhodnutí za velmi nejasné, nedostatečně odůvodněné a rozporuplné. Přestože je rozhodnutí pro nás z větší části pozitivní, není zcela zřejmé, jak bychom skutečně měli dále v zadávacím řízení postupovat,“ říká radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Na základě těchto skutečností a toho, že Liberecký kraj je nadále přesvědčený o tom, že nepochybil ve věci ustanovení nové hodnotící komise, a že tuto skutečnost dostatečně odůvodnil, Rada Libereckého kraje na pondělním mimořádném jednání rozhodla o podání rozkladu proti některým částem uvedeného rozhodnutí.

Rozklad bude podán proti výrokům III., IV., V. a VI., jimiž ÚOHS deklaroval nedodržení postupu stanoveného zákonem o veřejných zakázkách ze strany zadavatele, dále výroku V., v rámci kterého ÚOHS ukládá zadavateli opatření k nápravě, a výroku VI., kterým je Libereckému kraji uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30.000 Kč.

„Hlavním důvodem Libereckého kraje pro tento krok je nejasnost ohledně dalšího postupu v rámci všech částí veřejné zakázky a rozporů mezi nápravnými opatřeními v jednotlivých částech (Západ, Sever, Východ) veřejné zakázky. Nesouhlasíme s tím, že bychom pochybili a porušili zákon,“ dodává radní Mastník.

Nejdůležitější milníky veřejné zakázky na dopravní obslužnost:

17. 5. 2011      rozhodnutí Libereckého kraje o záměru vypsat veřejnou zakázku

9. 7. 2012        zahájení zadávacího řízení (uveřejnění ve Věstníku)

28. 5. 2013      aktualizace zadávací dokumentace dodatečnou informací

20. 11. 2013    námitky Bítešské dopravní společnosti proti zadávacím podmínkám

2. 1. 2014        otevírání obálek

8. 1. 2014        předběžné opatření ÚOHS – zákaz uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči

28. 5. 2014      rozhodnutí ÚOHS o zrušení veřejné zakázky

12. 6. 2014      podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS Libereckým krajem

6. 10. 2015      rozhodnutí předsedy ÚOHS o zrušení původního rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

9. 12. 2015      zamítnutí návrhu Bítešské dopravní společnosti proti zadávacím podmínkám

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624