Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Úředníci získali na Technické univerzitě osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu

25. 04. 2008
[id:6404|autor:Mgr. Jiří Langer|email:|telefon: |mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj je jediným krajem České republiky, kde krajský úřad spolupracuje s univerzitním pracovištěm na zajištění školení úředníků odborů územního plánování. V polovině dubna 2008 si patnáct absolventů kurzu Vzdělávání pro územně analytické podklady převzalo z rukou děkana Fakulty pedagogické Miroslava Brzeziny osvědčení o úspěšném zakončení. Všem absolventům na místě pogratuloval i ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Bohdan Tomáš.

Nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Kraje a obce s rozšířenou působností podle jeho obsahu získaly novou povinnost pořizovat a soustavně aktualizovat „územně analytické podklady“, které se tak staly novým nástrojem územního plánování. Analýza lidského potenciálu provedená na úřadech s rozšířenou působností (ORP) Libereckého kraje v polovině roku 2006 však jednoznačně poukázala na nedostatek kvalifikovaných úředníků. Tato situace, jistě nikoliv specifická pouze pro území Libereckého kraje, je způsobena zvýšenou a náhlou poptávkou po kvalifikovaných pracovnících vyplývající z požadavků stavebního zákona, a která současně není pokryta ani dostatkem absolventů potřebného vysokoškolského mezioborového studijního programu, ani stávajících pracovníků z praxe.

S vědomím neuspokojivého personálního stavu obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje inicioval Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, jejíž katedra geografie Fakulty pedagogické se profesionálně zabývá jak problematikou geografických aplikací, tak i problematikou vzdělávání dospělých. Výsledkem společné práce je úspěšně realizovaný rozvojový projekt Profesní vzdělávání pracovníků pro zavádění, správu a aktualizaci územně analytických podkladů. Jeho aktivity jsou finančně kryty prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt zahájený v říjnu 2006 se nyní dostává do svého závěru.

Cílem vzdělávacího kurzu bylo poskytnout rozšiřující vzdělání v oborech územní plánování (územně analytické podklady) a geoinformatické informační systémy (aplikace GIS v územním plánování). Obě oblasti jsou v kurzu zastoupeny moduly v celkovém rozsahu 140 vyučovacích hodin. Důležitou součástí kurzu však byla i praktická terénní výuka obsahující nácvik terénního sběru dat – územně analytických podkladů, určených následně pro jejich zpracování metodami GIS.

Ve dvou kurzech pořádaných v letech 2007 a 2008 bylo proškoleno 34 osob (oproti předpokladu projektu 20 osob), čímž byly pokryty potřeby všech ORP Libereckého kraje. Zájem o účast v kurzu, velice často z celé řady krajských úřadů a dalších ORP v České republice, však značně převýšil jeho kapacitní možnosti.

Kurz, který je akreditován ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání úředníků, je dobrým příkladem funkční spolupráce veřejné správy a vysokého školství.

Mgr. Jiří Langer
Telefon: