Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Úspěšní žáci získají pro své školy finance na další rozvoj

07. 12. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří v rámci jednoho ze svých programů školy ve všech krajích 25 miliony korun. Tyto finance poputují do rozpočtů škol na základě úspěchu jejich žáků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží. Finanční prostředky jsou určeny na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za dosažené výsledky.

Základním cílem programu s názvem „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“ je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na základních a středních školách a zejména odměnit pedagogy podílející se na odborné přípravě žáků.

„Učitelé, kteří se nad rámec svých povinností věnují dalšímu rozvoji talentovaných dětí, zaslouží uznání. Málokdo si umí představit, jak obtížné je pro učitele držet krok s chytrými a talentovanými žáky a novinkami, které se ve vzdělávání objevují. I vyučující musí vývoj neustále sledovat a netradiční postupy nastudovat. Už jen proto si odměnu určitě zaslouží,“ doplnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu.

Celorepublikově bude na odměny pedagogických pracovníků podílejících se na vzdělávání těchto úspěšných žáků do konce roku 2017 rozděleno celkem 5 milionů Kč na základě 301 podaných žádostí. V rámci Libereckého kraje mohlo o dotaci požádat celkem 31 škol, tuto možnost využilo 26 škol a celkem do nich doputuje 419 889 Kč. Tato částka je v porovnání všech krajů nejvyšší. Nejhodnotnější dotace směřuje do České Lípy, kde učitelé místního gymnázia získají 130 000 Kč.

Své úspěšné studenty ocenil Liberecký kraj již 15. listopadu 2017 v Liberci. Finanční dar a ocenění získalo 51 žáků za umístění v celostátních kolech na prvním (18 žáků), druhém (19 žáků) a třetím (13 žáků) místě ve znalostních soutěžích, ale také v kompetenci zručnosti a umění. Dva žáci byli oceněni za reprezentaci v soutěži mezinárodní.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302