Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Bruselu začala regionální jednání

V Bruselu začala regionální jednání

[30061|6f5ca5620ba3bc106880a5ffea9ca896|5|public/reditel/kohezni_politika_aad389307c.jpg]

13. 02. 2009
[id:7526|autor:Bc. Fulková Andrea|email:andrea.fulkova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 332|mobil:|aktualizace:]

Nová agenda územní soudržnosti by se měla zaměřit na odstraňování bariér. František Štangl, člen Rady Jihočeského kraje, navrhl Evropské komisi, aby připravila strategii pro překonání důsledků železné opony ve střední Evropě. Komise by také měla motivovat regiony členských států, aby vytvářely integrované rozvojové strategie a nezaměřovaly se pouze na využívání jednotlivých fondů. Takové jsou nejdůležitější závěry ze semináře „Politika soudržnosti 2014+“, který v rámci konceptu CzechReg Days ve středu 11. února v budově Výboru regionů uspořádala zastoupení českých krajů v Bruselu.

 
Konferenci Politika soudržnosti 2014+ moderoval Oldřich Vlasák (EPP-ED/CZ). Za Evropský parlament také vystoupili jeho kolegové Jan Olbrycht (EPP-ED/PL), Lambert van Nistelrooij (EPP-ED/NL), dále náměstkyně generálního ředitele DG REGIO Evropské komise Katarína Mathernová, členové Výboru regionů Michael Schneider (EPP/DE), Petr Osvald (PES/CZ) a Albert Bore (PES/UK). Ministra pro místní rozvoj České republiky zastoupil ředitel pro evropskou politiku Emil Horčička. V samostatné sekci představili pohled evropských regionů na problematiku územní soudržnosti Pavel Branda, Mathieu Simon, Richard Arnold a Phil McVey. Jejich příspěvky, které se týkaly různých pohledů na územní soudržnost, moderoval Colin Wolfe, šéf evropských programů územní spolupráce. Pavel Branda, vedoucí Zastoupení LK v Bruselu, ve svém příspěvku prezentoval pozici Libereckého kraje k zelené knize o územní soudržnosti. Zdůraznil důležitost přeshraniční spolupráce jako efektivního nástroje pro dosažení přeshraniční soudržnosti a navrhl významné navýšení podpory této spolupráce v budoucím programovacím období. „Pakliže se bavíme o územní soudržnosti, bavíme se o celistvosti evropského území. Když se podívám na toto území jako celek, jsou největšími dělítky stále státní hranice. I když na některých hranicích mezi starými státy bylo za padesát let dosaženo velkého pokroku, na mnoha dalších hranicích je rozdělující vliv stále silně pociťován a mnoho práce nás ještě v budoucnu čeká.“ uvedl Pavel Branda.

 

 

 

Bc. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 332