Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Domově Sluneční dvůr v Jestřebí projednají transformaci sociálních služeb

28. 01. 2013

 

Cílem návštěvy příspěvkové organizace Domov Sluneční dvůr v Jestřebí, kam přijede krajský radní pro sociální věci Petr Tulpa 1. února v 9 hodin, bude seznámení se s fungováním domova určeného výhradně pro dospělé ženy, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení.

Prostorami domova radního provede ředitel Pavel Kos.

Domov Slunečný dvůr je součástí pilotního projektem MPSV ČR Podpora transformace sociálních služeb, na který Liberecký kraj žádá o finanční podporu z Integrovaného operačního programu na investiční výstavbu nových objektů pro Domov. Záměrem transformace je opustit stávající budovu v nevyhovujícím a od společnosti izolovaném prostředí obce Jestřebí a přestěhovat službu do nových budov rodinného typu vybudovaných v rámci území Zahrádek, Sosnové u České Lípy, Jestřebí a České Lípy. Transformace tak má umožnit lidem s postižením žít životem, který je běžný pro jejich vrstevníky, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a posilovat jejich sociální začleňování.

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Domov poskytuje pobytové sociální služby podle §108/2006 Sb. o sociálních službách. Organizace tyto služby poskytuje formou bydlení ve dvou pavilonech nebo bydlení ve skupinových bytech. Domov Sluneční dvůr je zařazen do pilotního projektu „Transformace poskytování sociálních služeb“, který je realizován MPSV ve spolupráci s kraji ČR.

Domov zajišťuje sociální služby, podporu a pomoc dospělým osobám se střední a těžkou mentální retardací, případně s kombinovanými vadami od 26 let věku až na doživotí.

Klientky bydlí ve třech budovách. Vybavení v ložnicích je základní – postel, noční stolek nebo skříňka na ložní prádlo. Klientky však mají možnost používat vlastní el. zařízení jako je TV, rádio nebo nábytek.

V rámci udržování společenských a kulturních kontaktů má domov dlouholetou spolupráci s domovem sociální péče v Křešicích, kde je domov pro mentálně postižené muže, společně jsou pořádány diskotéky, výstavy výrobků a dovolené.

V současné době je kapacita Domova 52 lůžek, ale vzhledem k připravované transformaci je aktuální stav klientek 50. O klientky se stará 50 zaměstnanců, z toho 4 THP, 3 zdravotní sestry, 1 fyzioterapeutka, 2 sociální pracovnice, 26 pracovníků sociálních služeb a 14 ostatních zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci mají jediný cíl, a to vést klientky k maximální soběstačnosti v jejich denním životě a dopomáhat jen tam, kde klientům nestačí jejich síly.

Kontakt:

Ing. Pavel Kos (ředitel)

e-mail: domovslunecnydvur@seznam.cz

tel.: 487 714 920, 728 972 996

web: domovslunecnidvur.cz/

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588