Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Hodkovicích n. M. oslaví 100. výročí postavení budovy dnešního Domova a Centra aktivity

14. 05. 2012

 

Krajský radní pro sociální věci Pavel Petráček (ČSSD) zahájí v sobotu 19. května ve 13 hodin oslavy 100. výročí postavení budovy dnešního Domova a Centra aktivity, p. o., v Hodkovicích nad Mohelkou, které zřizuje Liberecký kraj.

Zahájení oslavy se zúčastní také starosta města Antonín Samek, pověřené vedoucí Odboru sociálních věcí KÚ LK Kateřina Tomínová a další hosté.

Již také bývalý Ústav sociální péče pro mládež v Hodkovicích nad Mohelkou byl založen v této budově v roce 1968, ale byla původně postavena německým spolkem pro ochranu dětí jako dětský domov  pro 40 dětí, a  tomuto účelu  sloužila  od 4. května 1912,“ vysvětlila ředitelka  Jana Lachmanová.

„Byla to tehdy slavná událost, při které nechybělo městské zastupitelstvo, spolky a jeho jasnost kníže Alain Rohan s chotí a mnoho dalších vzácných hostí,“ dodala

V průběhu sta let budova č. p 451 několikrát změnila účel svého užívání. Nejdříve dětský domov - pro místní obyvatele známý jako Kinderheim. V době druhé světové války útočiště pro válečné sirotky z německých rodin, posléze zde probíhají ozdravné pobyty pro děti ohrožené tuberkulózou, odtud název ozdravovna.

Od roku 1968 se účel mění. Vzniká ústav pro mentálně postižené chlapce, který se po roce 1990 postupně přetváří na Domov a Centrum aktivity pro mentálně postižené dospělé lidi.

Během let se měnil i personál od řádových sester k dnešním pracovníkům sociálních služeb.

„Budova po celou dobu svojí existence sloužila různé formě sociálních služeb, i když v době jejího vzniku sociální služby nikdo nenazýval ani sociálními, ani službami.

Co přát domu č. p. 451 do budoucna? Snad dalších sto let a klidné soužití místních obyvatel,“ zve na oslavu Jana Lachmanová.

V průběhu dne se ukázkami své  činnosti  představí členové Sboru dobrovolných hasičů Hodkovice nad Mohelkou. Zahraje liberecká blues rocková  kapela Pohromadě na přehradě, pro děti  „H.A.D“ – Hodkovické amatérské divadlo,  připravilo pohádku“ O tom, jak líná s chytrou vyzrály nad lakomým“. Programem provází moderátorka Iveta Kalátová, hudební produkci zajišťuje DJ Jan Žíla.

Další program

·        v průběhu oslavy probíhají ukázky výroby našich dílen

tkaní na kolíkových stavech, pletení košíků z pedigu, pletení šály na prkénku, malování na keramiku,, zdobení papírových ryb

·        prodejní výstava našich výrobků

·        na oslavu jsou pozváni uživatelé sociálních služeb z různých zařízení poskytujících sociální služby, rodiny a opatrovníci uživatelů služeb našeho zařízení

·        sponzorsky oslavu zajistila společnost JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou, součást holdingu Jablotron s.r.o.

 

Informace

Posláním nynějšího Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytových služeb dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením takovým způsobem, aby mohli uspokojovat své zájmy, potřeby a přání. Podporujeme rozvoj jejich schopností a dovedností, aby v maximální možné míře byli schopni sebeobsluhy a práce a jejich život se tak co nejvíce přiblížil životu vrstevníků.

Posláním Denního stacionáře je rozvíjet schopnosti a dovednosti docházejícím uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením v jednotlivých pracovních činnostech, zájmových aktivitách a vzdělávání.

Posláním služby Chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v samostatných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.

Historie

Ústav sociální péče pro mládež v Hodkovicích nad Mohelkou byl založen v budově, která  byla původně postavena německým spolkem pro ochranu dětí ,jako dětský domov  pro 40 dětí a  tomuto účelu  sloužila  od 4. května 1912.

 V době první republiky zde byla Masarykova dětská ozdravovna pro děti ohrožené tuberkulózou. Za druhé světové války byli v budově ubytováni němečtí váleční sirotci a po válce zde opět   byla dětská ozdravovna.

Od roku 1968 je zde ústav sociální péče.

Ústav byl koncipován  pro chlapce ve věku od 16 do 27 let. Od počátku zde byly zřízeny dva úseky : uzavřený zdravotní úsek pro chlapce těžce postižené a otevřený výchovný úsek pro chlapce se středním stupněm postižení.

S postupným stárnutím klientů přicházely problémy. Jelikož v regionu neexistoval ústav pro dospělé lidi, zůstávali zde i po dovršení 26 let. Přitom ale docházelo k neustálému přijímání nových.  Počet zájemců o umístění stále vysoce převyšoval nabídku volných lůžek. Situace se řešila tak, že se postupně navyšovala kapacita zařízení. To vše se samozřejmě dělo na úkor kvality služeb, ale i na úkor lidské důstojnosti všech, kteří v ústavu tehdy museli žít.

Po roce 1989 dochází k výrazným změnám a postupnému zkvalitňování života klientů v zařízení. Je snižován stav klientů, někteří odcházejí do rodin nebo jiných ústavů. Klienti s nejtěžším handicapem jsou umístěni do nově vybudovaného bezbariérového zařízení v regionu a dochází ke   zrušení zdravotního  úseku.

Postupně vznikají skupinové byty a   dochází  tak k výraznému zkvalitnění  života klientů

 V roce 1993 ústav získává ve městě budovu vhodnou pro pracovní činnost klientů. Od 1.1.1994 dochází k zásadní změně, kdy došlo k  oddělení bydlení klientů v Domově ( budova ústavu) od práce v Centru aktivity ( budova Centra aktivity).  

V roce 1997 se podařilo pro šest klientů vybudovat tři samostatné chráněné byty. Dva byty jsou v  jednopatrovém domku, který se nachází v areálu vedle Centra aktivity. Třetí byt je umístěn v budově Centra  a má svůj oddělený vchod. Každý byt je zcela samostatný.

Kontakty: Domov a Centrum aktivity p.o. Hodkovice nad Mohelkou

Domov pro osoby se zdravotním postižením:
Liberecká 451
463 42
Hodkovice nad Mohelkou
Tel. 48 272 52 99 (92)

Denní stacionář:
Mánesova 494
463 42
Hodkovice nad Mohelkou
Tel / fax .485 14 51 36

Chráněné byty:
Mánesova 493/494
463 42
Hodkovice nad Mohelkou

Telefon: 485 145 136
482 725 299Více na: http://dca-hodkovice.webnode.cz

oddělení tiskové a vnějších vztahů
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588