Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Jablonném rozjíždějí přeshraniční ekologickou výchovu

V Jablonném rozjíždějí přeshraniční ekologickou výchovu

[31924|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/eko_58c7dd9c11.jpg]

13. 05. 2009
[id:8043|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V Jablonném v Podještědí startuje tříletý projekt „Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách“. Realizace bude podpořena z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Jedním z partnerů projektu je Občanské sdružení Společnost pro Lužické hory se sídlem v Jablonném v Podještědí.

Projekt je zaměřen na přeshraniční ekologickou výchovu pro různé cílové skupiny obyvatel Libereckého kraje, zejména děti z mateřských a základních škol ale i rodiny s dětmi a širokou veřejnost, a bude zahájen v květnu 2009. Liberecký kraj se i z tohoto důvodu rozhodl projekt podpořit jak po finanční, tak po organizační stránce,“ uvedl jaroslav podzimek, radní pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství LK.

Pro mateřské školy bude připravena řada ekovýchovných programů, doplňujících stávající nabídku sítě ekologických mateřských škol MRKVIČKA, včetně kreativních workshopů pro pedagogy. Pro rodiny s dětmi jsou na programu exkurze do přírody s publikací „Pohádková putování Lužickými a Žitavskými horami“ i prožitkové ekodny s dílničkami s přírodními materiály, kvízy či jinými ekovýchovnými úkoly.

Pestrý výukový program byl připraven také pro základní školy. V tomto případě se jedná o komplex ekologických témat s externími zkušenými lektory, doplněný zajímavými didaktickými materiály, který následně pedagogové mohou využívat ve vlastní výuce. I pro veřejnost budou realizovány vzdělávací a informační akce – řada exkurzí do Lužických i Žitavských hor s odbornými českými i německými průvodci a znalci zdejší přírody i přednášky k tématům, která veřejnost zajímají. K takovým bude určitě patřit téma zpracování bioodpadu, decentrální čištění odpadních vod či úspory vody a energie v domácnostech.

Do realizace projektu jsou zapojeni i další partneři – na české straně Společnost České Švýcarsko o.p.s., na saské straně Centrum ochrany přírody Hornolužická pahorkatina a Saská zemská nadace životního prostředí a přírody. Většina aktivit projektu bude mít přeshraniční charakter a jednotliví partneři budou využívat znalostí a tištěných materiálů z druhé strany hranice.

„Na saské straně bude např. při programech v mateřských školách využíván pracovní kalendář, se kterým české ekologické mateřské školy pracují již třetím rokem a jehož zpracování a vydání Liberecký kraj také inicioval a podpořil,“ uvedla Lenka Rychtaříková  z oddělení samosprávy životního pprostředí a zemědělství s tím, že  společně budou prezentovat zájmovou oblast projektu formou putovní výstavy, kterou bude možné shlédnout na osmi místech Libereckého kraje.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302