Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V kraji se nejvíce ilegálně užívá marihuana a pervitin

24. 04. 2008
[id:6386|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 22.4.2008 schválila Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007. Výroční zpráva je koncipována tak, aby podala informace o krajské protidrogové politice za příslušný kalendářní rok. Informace ve zprávě poskytnuté jsou důležitým nástrojem při stanovení priorit a opatření kraje do let budoucích. Výstupem je zmapování a popis situace na území kraje.

 

„Ze zprávy vyplynula následující zjištění: Drogová scéna je uzavřená, skrytá. Průměrný věk klientů využívající služby sociální prevence je kolem 28-29 let. Nejrozšířenější užívanou ilegální drogou v Libereckém kraji je marihuana. Nejvíce užívanou drogou u skupiny uživatelů, kteří v souvislosti s jejím užíváním vyhledávají pomoc odborných služeb, je metamfetamin (pervitin),“ uvedla Hana Králíčková, členka rady kraje pověřená vedením resortu sociálních věcí, bezpečnosti a národnostních menšin.

Podle ní převážná část uživatelů pervitinu užívá injekčně. Počet uživatelů drog v Libereckém kraji, kteří vyhledali odbornou pomoc, je v posledních letech relativně stabilní a nenarůstá.

„Zvyšují se ale výkony v rámci terénního programu, například bylo vydáno celkem 63 967 injekčních jehel,“ připomněla radní. Narůstá také poptávka po krizové intervenci a zvyšuje se zájem o rodinné poradenství. Přibývá rovněž počet klientů s alkoholovou závislostí a gamblingem.

„Jako pozitivní vidíme pokles klientů nakažených virovou hepatitidou typu C,“ podotkla radní.

 

Síť služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji není zcela přiměřená aktuálním potřebám potenciálních klientů. Jednoznačně chybějícím článkem je pobytová forma následné péče. Je ve značné míře omezená dostupnost nízkoprahových služeb minimalizace rizik v několika částech kraje stejně jako ambulantních poradenských služeb. V Libereckém kraji není služba, která by se cíleně věnovala problematice gamblingu.

„Slabiny vidíme i v oblasti primární prevence, kterou nám zabezpečuje pouze jedna nezisková organizace,“ konstatovala MUDr. Hana Králíčková.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302