Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Krajské vědecké knihovně v Liberci se udělovaly ceny nejlepším knihovnicím a knihovníkům roku 2017

14. 12. 2017

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již pošesté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím a knihovníkům roku. Setkání proběhlo ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci dne 5. 12. 2017. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.

Slavnostní vyhlášení se konalo za účasti zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje, předsedy SKIP ČR Romana Giebische a široké knihovnické veřejnosti. Ceny předávala Květa Vinklátová členka rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková a předsedkyně SKIP Libereckého kraje Dana Kroulíková.

„Jsem velice ráda, že se v dnešní moderní době nezapomíná na čtenáře knih a především na lidi, kteří se velkou měrou podílejí na podpoře knihovnictví,“ dodala Květa Vinklátová.

Mezi oceněnými byly Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově. Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2017 se stala Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech.

Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci získala tuto cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji v kategorii profesionální knihovny. Mnoho let se věnovala regionálnímu knihovnictví. Od roku 2008 působí jako krajská metodička a má na starosti poradenskou činnost a organizaci vzdělávacích akcí pro knihovníky z celého regionu.

Miroslava Kohoutová získala ocenění za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji v kategorii neprofesionální knihovny. V knihovně v Dětřichově působí již 50 let.

Šárka Kalferstová z knihovny ve Svijanech obdržela titul Knihovnice roku 2017 za mimořádně úspěšné vedení místní knihovny. Ve svijanské knihovně se realizuje neobyčejné množství kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Knihovna je živým společenským centrem obce, kterou vyhledávají všechny věkové kategorie.

Součástí slavnostního oceňování byl odborný program. Roman Giebisch, vedoucí oddělení vzdělávání při Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR, představil hlavní projekty, které SKIP pro knihovny připravuje, podporuje a organizačně zajišťuje, například novinku roku 2018 Bookstart – s knížkou do života nebo Knížku pro prvňáčka a další.

Blok s názvem Inspirace z našich knihoven – Centrální portál knihoven uvedl možnosti využití knihoven pro širokou veřejnost. Dále byly představeny novinky v oblasti elektronických služeb Krajské vědecké knihovny v Liberci, nový nástroj pro doplňování knihovního fondu či zážitky z cest po Slovinsku, kam směřovala letošní studijní cesta SKIP.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302