Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V Libereckém kraji se uskutečnila Národní diskuse o budoucnosti venkova ČR v krajích

V Libereckém kraji se uskutečnila Národní diskuse o budoucnosti venkova ČR v krajích

[6107|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/tiskove/p1010012_5ed3aa7b54.jpg]

21. 01. 2005
[id:2478|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

 „Národní diskuse o budoucnosti venkova ČR v krajích“, je realizována pod záštitou Podvýboru pro rozvoj venkova  Poslanecké sněmovny Parlamentu  ČR a předsedy podvýboru poslance Jiřího Papeže, pod záštitou jednotlivých krajů a jejich hejtmanů a Spolku pro obnovu venkova ČR. První setkání se uskutečnilo 21.ledna 2005 v Libereckém kraji. „ Těší mě, že tato akce startuje právě u nás. Myslím, že je to také proto, jak dobře funguje spolupráce kraje s agrárním sektorem. Na seminář jsme pozvali zástupce neziskových organizací, zemědělců a mikroregionů. Cílem pak je, že by z tohoto setkání měly vzejít reálné potřeby dnešního venkova a na jejich základě by mělo ministerstvo zemědělství  vyjednat skutečné potřeby pro připravovanou reformu,“ řekl Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Společná zemědělská politika států Evropské Unie neustále hledá svoji konkrétní podobu. V roce 2004 proběhla zásadní reforma, která se bude v letech 2005-2007 zavádět do praxe. Finanční prostředky se rozdělily na dvě priority, dva pilíře. První pilíř jsou platby pro zemědělce bez závislosti na produkci, v ČR tzv. SAPS, platby na ha zemědělské půdy a do některých  specifických sektorů. Druhý pilíř je založen nově, celý na programování. Z programování bude vycházet  nový fond EAFRD (European Agriculture Fund for Rural Devolepment- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) v letech 2007-2013. V České republice existuje jakási zkušenost s přípravou programování pro období 2004-2006. Současná situace nám však dovoluje připravit se daleko lépe  formou veřejné diskuse, která je v systému programování důležitá. „Účelem této diskuse je zjistit skutečné potřeby, v tomto případě venkovských regionů,  a podle těchto potřeb správně stanovit cíle v programových dokumentech, odpovědnost centrálních a regionálních úřadů a alokaci finančních prostředků“, řekl Jiří Papež.

Další diskuse pak proběhnou 1.února v Jihomoravském kraji, 2.února ve Zlínském kraji a 10.března v Plzeňském kraji. Ve zbývajících krajích tato akce proběhne do konce června roku 2005 a bude zakončena Národní konferencí v říjnu tohoto roku. Celý projekt je realizován s přispěním českých poslanců  z politické frakce EPP-ED v Evropském Parlamentu.


Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320