Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V Libereckém kraji zasedala povodňová komise

18. 03. 2005
[id:2631|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Jednání, které řídil hejtman kraje Petr Skokan, bylo svoláno na žádost Povodí Labe. Zástupce Povodí Labe Ing. Jaroslav Jaroušek informoval o zásobách sněhu v povodí a o možných rizicích povodně.  Také požádal komisi o možnost mimořádné manipulace na vodních dílech, nad rámec platného manipulačního řádu. Dle nejčerstvějších informací z ČHMÚ může být dnes dosaženo na Smědé a na Lužické Nise až třetího stupně povodňové aktivity.

 

Komise odsouhlasila předložený návrh, spočívající ve snížení hladin vodních děl (VD) na uvedené hodnoty:

VD Josefův Důl - 727 m.n.m.

VD Souš - 762 m.n.m

VD Bedřichov - 768 m.n.m.

VD Mšeno - 505 m.n.m.

VD Harcov - na kótu stálého nadržení - 365 m.n.m.

VD Fojtka - na kótu stálého nadržení - 366 m.n.m.

VD Mlýnice - na kótu stálého nadržení - 384 m.n.m.

 

Opatření má preventivní charakter a představuje zvýšené vypouštění vodních děl za účelem vytvoření rezervního objemu pro pozdější akumulaci vody z tajícího sněhu v Jizerských horách. „Zvýšení odtoků proti současnosti nebude významné. Manipulace bude prováděna šetrně, s ohledem na ochranu osob a bezpečnost majetku. Opatření bude projednáno s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a sousedních krajů, které budou zvýšeným odtokem vody dotčeny“, řekl hejtman Petr Skokan.

Vlivem intenzivního snižování hladin může na vodních dílech pod ledem vznikat vzduchová kapsa, která významně zvyšuje nebezpečí praskání, případně i prolomení ledu. „Vyzýváme občany, aby se vyvarovali vstupu na led na vodních plochách“, doplnil Skokan.

Zasedání povodňové komise se účastnil také ředitel HZS LK Ing. Josef Zajíček. „Prověřili jsme spojení na jednotlivé dispečinky Povodí Labe a Ohře. Zároveň s tímto byla projednána možnost a rozsah případného rychlého nasazení technických prostředků na odstraňování ledových bariér. Také jsme prověřili spojení na orgány krizového řízení a ostatních složek IZS“, řekl Zajíček.

Liberecký kraj také rozdělil mezi 20 obcí kraje 10 tisíc kusů pytlů na písek, které věnovala firma Mocca. 

V rámci přípravy povodňových orgánů obcí uspořádá Liberecký kraj 1.4.2005 výcvik činnosti povodňových orgánů.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302