Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V nových domovech budou žít postižení podobně jako zdraví lidé

05. 02. 2016

Unifikované ústavní prostředí zanedlouho vymění za bydlení rodinného typu v malých bytech zdravotně postižené ženy z domova v Mařenicích na Českolipsku. V rámci pilotního projektu Libereckého kraje, nazvaného „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“, byly pro ně postaveny čtyři nové domy, dva ve Cvikově a dva v Novém Boru. V nových domech bude žít dohromady 30 zdravotně postižených.

 

Nové zázemí pro handicapované ženy z Mařenic představilo vedení Libereckého kraje za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové poprvé veřejnosti v pátek 5. února ve Cvikově.

„Po předchůdcích jsme zdědili dva rozpracované projekty transformace, jejichž stav byl na začátku tragický. Z toho důvodu jsme jeden zrušili a zaměřili se na dokončení toho druhého. Lidé z týmů náměstkyně Lenky Kadlecové a radního Petra Tulpy odvedli dobrou práci a dotáhli projekt do zdárného konce. Transformace domova Mařenice je ukázkou toho, kam se mají ubírat sociální služby v kraji i v budoucnu,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. 

Nové komornější prostředí umožní zdravotně postiženým vést podobný život, jako mají jejich zdraví vrstevníci. Handicapovaní zde budou vedeni k tomu, aby samostatně zvládali většinu z každodenních činností. Nové domy byly navíc záměrně situovány přímo do center obcí. Tedy tam, kde to budou mít klienti blízko na nákupy, k lékaři, ke kadeřníkovi nebo za zábavou. Handicapovaní už nebudou schováváni před veřejností, jak bývalo zvykem za minulého režimu. Stanou se součástí dané obce.

„Každý člověk, i ten, kterému příroda někde ubrala, se podílí na společném lidství. Je stejně jedinečný jako ti, co patří mezi zdravé. Má stejnou hodnotu, stejnou důstojnost a stejná práva. A to je hlavní cíl celé transformace – umožnit zdravotně postiženým žít důstojný a plnohodnotný život,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová.

Jak dodala, areál domova v Mařenicích přestal dávno vyhovovat současným potřebám sociální péče. Dům není ani bezbariérový. Objekt je umístěn mimo obec a je hůře dostupný. Proto byl domov v Mařenicích vybrán do projektu transformace jako první v Libereckém kraji.

V nových domech bude žít dohromady 30 zdravotně postižených. Ve Cvikově to bude 9 lidí a v Novém Boru celkem 21. Počítá se i s tím, že by zde mohli žít také zdravotně postižení muži.

„Transformace je dlouhodobý projekt. I když se během jeho realizace několikrát vyměnilo vedení Libereckého kraje, podporovali jej všichni bez rozdílu politického zaměření. Jsem ráda, že zrovna náš domov byl vybrán jako první v celém procesu transformace a že to budou zrovna naše klientky, které s novým bydlením získají daleko větší soukromí,“ podotkla Petra Bröcklová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice.

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Celkové náklady na všechny čtyři domy, včetně vybavení, dosahují téměř 55 milionů korun, z toho podíl LK je 9,2 milionu korun. Projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ bude v Libereckém kraji pokračovat. Druhým projektem v řadě bude Domov Sluneční dvůr Jestřebí. Třetím projektem transformace by se mělo v budoucnu stát Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou.

Domov v Mařenicích je určen ženám s vrozeným mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 40 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215