Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Olomouci zasedala Rada Asociace krajů ČR

28. 06. 2010

Spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, boj proti hazardu, protipovodňová opatření a čerpání peněz z evropských fondů byly hlavními body jednání Rady Asociace krajů ČR v Olomouci. Radu tvoří hejtmani všech krajů, v jejím čele stojí předseda Michal Hašek reprezentující Jihomoravský kraj.

Rada Asociace krajů ČR se dnes shodla s vedením Svazu měst a obcí ČR na nutnosti regulovat výherní hrací automaty. Obě organizace proto společným dopisem vyzvou rodící se koalici, aby byl tento bod zařazen do programového prohlášení budoucí Nečasovy vlády. „Vyhlašujeme nemilosrdnou válku hazardu a chceme, aby vláda stála na naší straně,“ uvedl po jednání předseda Michal Hašek. Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák ve prospěch tohoto postupu argumentoval znalostí jednotlivých lokalit konkrétními zástupci obecních samospráv. „Negativní dopady spojené s hazardem mají velký dopad na obce, proto to musejí být ony, kdo bude ovlivňovat počty automatů a jejich umístění. Není možné, aby to za ně dělali úředníci ministerstva financí,“ konstatoval Vlasák. Zástupci obcí, měst a krajů jsou připraveni podpořit jakýkoliv účinný návrh zákona regulující tuto oblast. „Může to být vládní předloha, poslanecká aktivita, návrh senátu nebo aktivita některého krajského zastupitelstva. Není podstatné, kdo zákon předloží, podstatné je, zda zákon je či není,“ řekl předseda Hašek.

Svaz měst a obcí ČR bude podporovat iniciativu moravských krajů na realizaci protipovodňových opatření nazvanou Olomoucká výzva. Dokument podepsaný v závěru května v Olomouci je adresován vládě, parlamentu a politickým stranám. „Jsem rád, že jsme se shodli se zástupci Svazu měst a obcí ČR ve všech bodech a že máme v našich snahách jeho podporu,“ prohlásil po jednání hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. „Sdílíme stejné území, dýcháme stejný vzduch a řešíme stejné problémy. Proto jsem rád, že nacházíme společná řešení,“ dodal Tesařík. Podle předsedy Vlasáka je Olomoucká výzva dobře připraveným dokumentem, který bude jeho svaz podporovat.

Hejtmani se dnes v Olomouci zabývali také čerpáním finanční podpory z evropských zdrojů po roce 2013, kdy skončí současné programovací období. Podle hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka se regiony chtějí aktivně zapojit do jednání o budoucí podobě této podpory. Kraje hodlají usilovat o směřování financí například na výstavbu obecní a krajské infrastruktury, komunikace, protipovodňová opatření, podporu podnikání a financování vědy a výzkumu. „Pokud by po roce 2013 došlo k výraznějšímu snížení podpory, vyvolalo by to velké problémy,“ řekl hejtman Martínek. Ten by rád zachoval podporu v příštím programovacím období na úrovni 70 procent současného stavu.

Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek dnes získal podporu svých kolegů v záměru nadále tento orgán řídit. Hejtman Hašek, který byl v parlamentních volbách zvolen poslancem, zůstane i v čele Jihomoravského kraje. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nehodlá usilovat o žádnou funkci, chce být jen řadovým členem výboru a preferoval by zemědělský výbor. „Všichni zástupci krajů mi v mém rozhodnutí vyjádřili podporu a já si jejich postoje velmi vážím,“ uvedl Hašek.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624