Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V pátek se sejde Krajská pracovní skupina, která se seznámí se záměry projektů financovaných z Fondu soudržnosti

24. 02. 2004
[id:1631|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V oblasti životního prostředí je hlavním záměrem Fondu soudržnosti (FS) pomoci České republice především se splňováním požadavků legislativy Evropské unie. Jednou z nejdůležitějších oblastí pro investice je oblast vodního hospodářství, kde bude třeba dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod  a Směrnicí o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. V současné době jsou připravovány záměry skupinových projektů. Pro zpracování záměrů byl koncem ledna vydán metodický návodu MŽP, který stanovuje kritéria pro zařazení vodohospodářských akcí do skupinových projektů  pro získání podpory z FS. Uvedený metodický návod má současně pomoci při hodnocení jednotlivých záměrů skupinových projektů předkládaných žadateli Krajské pracovní skupině. Jejím předsedou byl hejtmanem jmenován člen rady kraje Radim Zika, ostatními členy jsou pověření pracovníci krajského úřadu, pověření pracovníci Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Odboru výkonu státní správy MŽP Liberec a Ministerstva zemědělství ČR. „Na programu setkání, které se uskuteční tento pátek, je zejména seznámení se s předloženými a připravovanými záměry skupinových projektů k čerpání finančních prostředků z FS na území kraje. Tohoto jednání se také zúčastní náměstek ministra životního prostředí, ředitel Sekce zahraničních vazeb Tomáš Novotný. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné předložení do Bruselu je kladné stanovisko této pracovní skupiny “, doplnil člen rady kraje a předseda pracovní skupiny Radim Zika.  

Do dnešního dne předložily svůj záměr DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem (odstraňování starých ekologických zátěží v celkové předpokládané výši v období 2004 – 2009  1 597 000 000,- Kč), a Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice (čištění odpadních vod a zajištění množství a jakosti pitné vody v povodí Lužické Nisy – záměr zahrnuje rekonstrukci úpravny vody Souš, dostavbu kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec I., II., Stráž, Machnín – napojení na ČOV Liberec, ČOV Liberec – doplnění technologie a rozšíření kapacity v celkové výši 568 000 000,- Kč). Záměr byl přeřazen z programu ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) do kohezního fondu. Další záměr připravuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha pro projekty čištění odpadních vod a zajištění množství a jakosti pitné vody pro obce v povodí Jizery a případně pro obce sdružené ve Frýdlantském vodárenském sdružení. 

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320