Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V podhůří Krkonoš se řidičům po opravených silnicích jezdí lépe a bezpečněji

11. 12. 2015

Liberecký a Královéhradecký kraj spojují nově zrekonstruované silnice. Náročná dopravní stavba v Podkrkonoší spočívala v opravě úseků komunikací II/293 a II/295 o celkové délce 7,5 km. Výsledkem je zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti území. Řidičům silnice slouží už od počátku tohoto týdne, ve čtvrtek 10. prosince byla stavba oficiálně otevřena. Za Liberecký kraj se slavnostního zprovoznění zúčastnil hejtman Martin Půta spolu se zástupci Krajské správy silnic LK.

Na silnici II/293, která se nachází na území Libereckého kraje, se pracovalo v úseku dlouhém 2,2 km a vede ze Studence (pošta) na křižovatku se silnicemi II/293 a II/295 (Na Špici). Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci jednoho mostu, deseti propustků, výstavbu dešťové kanalizace a pokládku nových vrstev vozovky. Na závěr bylo osazeno svislé dopravní značení a provedeno nové vodorovné.

Na území obou krajů byl zrekonstruován úsek silnice II/295 dlouhý 5,3 km, a to od křižovatky silnic II/293 a II/295 do Dolní Branné. Tady stavbaři upravili odvodnění, opravili propustky a obnovili příkopy. Součástí prací byla také pokládka nové vrstvy vozovky.

Nejvýznamnější investicí na silnici II/295 na území Libereckého kraje byla úprava stoupání v úseku Studenec – Zálesní Lhota. „Tento úsek v zimě často blokovaly uvízlé kamiony, proto byl směrově upraven a hlavně rozšířen o nový stoupací pruh. Zároveň jsme tu vybudovali už druhou moderní meteohlásku na krajské silnici. Dvě kamery nepřetržitě monitorují stav daného úseku. Zařízení je propojené s digitálním proměnným dopravním značením na obou začátcích úseku,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že zabudované silniční čidlo ve vozovce zasílá informace do proměnných dopravních značek, které řidičům oznamují nebezpečí smyku či náledí. Součástí meteostanice jsou i automatický sčítač dopravy a povětrnostní čidlo. Odkaz na meteohlásku je možné najít na adrese: http://meteo.ntd.cz/studenec/.

Celkové náklady na rekonstrukci za oba kraje činily 145 mil. Kč s DPH. Liberecký kraj za své úseky na základě smlouvy o spolupráci hradí podíl 25%. Stavba byla realizována v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta – Dolní Branná, a byla financována na základě Ujednání o porozumění mezi Vládou ČR a Škodou Auto a.s. o podpoře nové Strategické průmyslové zóny Vrchlabí.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624