Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V programu Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko byly nově schváleny projekty za 54,9 miliónu eur

20. 03. 2009
[id:7717|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Monitorovací výbor Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika jednal 16. a 17. března v Pardubicích, aby  projednal předložené projekty. Z celkového počtu 97 zaregistrovaných akcí bylo Monitorovacím výborem schváleno a doporučeno ke spolufinancování ze strukturálních fondů 56 společných projektů v celkové hodnotě 54,9 miliónu . EURO.

„Největší zájem byl  o akce na posilování dostupnosti příhraničních oblastí, jako jsou komunikace, cyklostezky a podobně. Odsouhlaseno bylo osm větších akcí za 20,9 miliónu. EURO,“ uvedl tajemník české části Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník s tí, že jejich schválením a vytvořením zásobníku  náhradních projektů již došlo k vyčerpání finančních prostředků v této oblasti podpory a další projekty zde nebudou již přijímány.

Velmi početné byly podle něj rovněž aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu mezi oběmi zeměmi: Schváleno bylo 22 projektů menšího finančního rozsahu za  celkem za 16,7 miliónu EURO. Jeho členové  zastupují samosprávné územní celky (kraje a vojvodství), euroregiony, podnikatelské svazy a neziskové organizace po obou stranách hranice. 

„Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a pro české projektové partnery je vyčleněno 103,68 milionů EUR,“ doplnil tajemník.

Uvedené výsledky znamenají v souhrnném finančním vyjádření, že schválenými projekty již byly využito téměř  přesně 75% z celkově vyčleněných prostředků pro celý program.

Další jednání Monitorovacího výboru česko-polského programu se uskuteční v první polovině roku 2010 v opolském vojvodství na polské straně. Zájemci o zařazení do tohoto Operačního programu mohou své projekty předkládat na Společný technický sekretariát v Olomouci do poloviny listopadu 2009.

Z území Euroregionu Nisa se jedná o tyto projekty:

Název projektu

Partneři

Dotace z ERDF

Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba - Harrachov

Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei + SŽDC ČR, Praha

               4 302 062

Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec

Krajská správa silnic LK + Gmina Zgorzelec

                 870 122

Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje + VZS Zgorzelec + VSZ Jelenia Góra

639 132

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym

Miasto Piechowice + Sklarska Poreba + Stara Kamenica + Harrachov - Kořenov

831 721

Naučné stezky v česko-polském příhraničí

Město Turnov + powiat Jawor

595 244

Klenotnice

Liberecký kraj + regionální museum Jawor

108 215

Cyklotrasy v Heřmanicích,v Dětřichově a v Bogatynii, rozhledna v Heřmanicích

Obec Heřmanice + Dětřichov + Bogatynia

460 516

Promocja Tradycji Turystycznych Karkonoszy i Gór Izerskich

Powiat Jelenogórski + Jablonec n.N.

45 221

Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego

Miasto Jelenia Góra + Turnov

281 336

Kulturalne miejsca dla kulturalnych turystów

Gmina i Miasto Lwówek Śląski + Chrastava

229 767

Krakonošovy letní podvečery bez hranic

Jilemnicko - svazek obcí+ Karpatz

116 524

Česká Lípa-Boleslawiec-Společné a odlišné aneb sousedé Slované,poznejme se

Město Česká Lípa + Boleslawiec

184 110

Wzmocnienie kontaktów miast partnerskich Lwówek Śląski-Chrastava

Gmina i Miasto Lwówek Śląski + Chrastava

321 159

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302