Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V radonovém programu bylo letos rozmístěno 109 detektorů

V radonovém programu bylo letos rozmístěno 109 detektorů

[27972|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/vit_cc2c9ebf12.jpg]

29. 09. 2008
[id:7001|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Ve smyslu vládního usnesení ze dne 7. října 2002 o Radonovém programu ČR a v návaznosti  na atomový zákon, který stanoví kompetence krajských úřadů ve vyhledávání staveb s vyšším obsahem radonu byla uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků. Předmětem smlouvy je poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu na plnění programu.

Celková výše poskytnutých finančních prostředků v korunách je stanovena dle čl. 3 “Zásad“ jako součin odebraného počtu detektorů a jednotkové ceny 50,- Kč za 1 rozmístěný stopový detektor, v případě sběru 25,- Kč za sejmutý a odevzdaný stopový detektor.

„Celkově jsme v období únor - červenec 2008 rozmístili 109 detektorů a sejmuli jsme celkem 14 detektorů. Celková dotace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za realizaci  Radonového programu v období únor - červenec 2008 tedy činí 5800,- Kč,“ uvedl Vít Příkaský, člen Rady lK pověřený vedením resortu regionálního rozvoje a evropských projektů..

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302