Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V rámci přeshraniční spolupráce vzniknou nové cyklotrasy mezi Libereckým krajem a Saskem

22. 12. 2021

Do ukončení Programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko už zbývá jen rok. Ale ani takto krátká doba nebrání tomu, aby se neschvalovaly poslední projekty pro dotační období 2014 – 2020.

Začátkem prosince zasedl letos naposledy monitorovací výbor Programu. Na programu bylo schvalování tří projektů a debata o podobě programu v novém dotačním období 2021 – 2027. „Máme radost, že byl schválen i projekt, ve kterém je partnerem Liberecký kraj. Jedná se o projekt Za společným dědictvím na kole i pěšky,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Projekt byl schválen již na jaře roku 2018. Ocitl se však na seznamu náhradních projektů a na realizaci musel čekat, až bude v Programu dostatek úspor z realizovaných projektů. Jeho cílem je propojení turisticky zajímavých lokalit pomocí sítí cyklostezek v oblasti Českého Švýcarska, Šluknovského výběžku, Českolipska a na saské straně oblasti tzv. Mittelgebirgsroute a jejich napojení na cyklostezku Odra – Nisa. „Liberecký kraj by na realizaci své části projektu měl získat 67,5 tis. EUR z Evropského programu pro regionální rozvoj,“ doplňuje Jiří Ulvr.

Přehled projektů realizovaných v Libereckém kraji z Programu spolupráce ČR – Sasko mohou zájemci najít na webu Libereckého kraje v sekci odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, pod oddělením dotací https://bit.ly/3pM2Bj6

 

Blanka Freiwilligová
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
blanka.freiwilligova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226326