Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V Senátu PČR se konalo setkání zástupců Krajských informačních středisek, zástupců krajů a ředitelů zemědělských agentur

V Senátu PČR se konalo setkání zástupců Krajských informačních středisek, zástupců krajů a ředitelů zemědělských agentur

[8999|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/vnejsi_vztahy/p1010003_81863a0f5c.jpg]

15. 07. 2005
[id:2971|autor:Markgrafová Eva Mgr.|email:eva.markgrafova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:724 260 800|aktualizace:]

Včera se na půdě Senátu PČR pod záštitou jeho předsedy, MUDr. Přemysla Sobotky, konalo celorepublikové setkání zástupců Krajských informačních středisek, krajů a ředitelů zemědělských agentur. „Oblast zemědělství je celospolečenská problematika, která přesahuje hranice České republiky a dotýká se každého z nás. Rád jsem převzal záštitu nad touto akcí a rozhodl se nabídnout prostory právě zde, na půdě Senátu PČR, a tím vytvořil důstojné prostředí pro dnešní pracovní  setkání. Senát je místem, kde se otvírají diskuse na celospolečenská témata,“ řekl ve svém projevu předseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka. Cílem tohoto setkání bylo nastavení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými Krajskými informačními středisky a úloha krajské samosprávy v zemědělské informatice. Důležité také bylo, aby se jednotliví představitelé měli možnost osobně setkat a vytvořit tím užší kontakty spolupráce. „Jsem rád, že setkání na půdě Senátu PČR splnilo naše očekávání. Úloha krajské samosprávy jako instituce, která pečuje o rozvoj svého území a schvaluje programové dokumenty, je zcela nezastupitelná,“ sdělil Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který celé setkání zorganizoval. Ze strany zástupců Krajských informačních středisek byl projeven zájem o sjednocení agrárních subjektů v kraji tak, aby směrem ke krajům vystupovaly jednotně. Dále tito představitelé projevili zájem o vzájemnou spolupráci a zkvalitnění vztahů s kraji. Náměstek hejtmana Libereckého kraje představil přítomným také systém agrárního poradenského a informačního centra, který je v kraji v provozu od roku 2004. Přiblížil formu spolupráce agrárního sektoru a kraje. V závěru se účastníci dohodli na pravidelném setkávání tak, aby činnost byla efektivní a přínosná.

Markgrafová Eva Mgr.
eva.markgrafova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327
Mobil: 724 260 800