Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Šimonovicích posvětí opravenou Minkovickou kapli

31. 03. 2016

Slavnostní událost čeká v neděli 3. dubna Šimonovice. U příležitosti Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil papež František, dojde k posvěcení Minkovické kaple a jejímu novému zasvěcení Božímu milosrdenství. Bohoslužbu bude celebrovat J. Ex. Msgre. Jan Baxant, biskup Litoměřický. Slavnost, jíž se zúčastní také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, začíná v 15:00 hodin.

Kaple stojí v Šimonovicích v ulici Rozdvojená a první zmínky o její výstavbě se objevují již kolem roku 1906. Tehdy byla zasvěcena Janu Nepomuckému. O sto let později už trpěla chátráním a tak v letech 1995 – 2000 byla zahájena její oprava, která však nikdy nedospěla do konce, a tak kaple i nadále trpěla působením času. Teprve v roce 2014 začala opět její oprava, díky programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – podpora sakrálních památek, Ministerstva pro místní rozvoj, z něhož se obci povedlo získat finance a zahájit generální rekonstrukci. Slavnostní otevření opravené kaple se odehrálo v listopadu roku 2015.

Posvěcení svatostánku a jeho zasvěcení, které společně pořádají obec Šimonovice, farnost Dlouhý Most a farnost Rochlice, je symbolickým vyvrcholením společného úsilí všech o záchranu této památky.  

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215