Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V současné době probíhá veřejné projednávání výběru varianty koridoru rychlostní silnice R 35 z hlediska vlivu na životní prostředí

16. 05. 2005
[id:2835|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Předmětem veřejného projednávání je posouzení vlivu na životní prostředí variant koridorů silnice

R 35 v úseku Úlibice – Turnov ve čtyřpruhovém uspořádání.

 

Posouzení variant koridorů silnice R 35 je součástí Posouzení vlivu konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje na životní prostředí, které probíhá dle zákona o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Koncept zpracovala liberecká společnost SAUL s.r.o., zpracovatelem posouzení vlivu na životní prostředí je tým odborníků pod vedením Mgr. Pavla Kučírka. Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí byla projednávána po jejím zpracování již v roce 2003. Na  základě připomínek občanských sdružení, institucí a veřejnosti požadovalo Ministerstvo životního prostředí doplnění dokumentace. Dokumentace byla tedy počátkem roku 2005 přepracována a doplněna o posouzení variant koridoru silnice R 35 v tzv. jižním řešení přes Mnichovo Hradiště.

Projednávaná  dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí na Krajském úřadě Libereckého kraje, Středočeského a Královéhradeckého kraje, Ministerstvu životního prostředí a Městském úřadě v Turnově.  Na těchto místech je možné do dokumentace nahlížet. Na internetu je ke stažení na internetových stránkách Libereckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu http://www.kraj-lbc.cz/page383

Součástí tohoto projednávání je veřejné projednání, které se uskuteční dne 26. května 2005 v 16.00 hod. v hlavním sále Domu kultury  Liberec. 

Připomínky a námitky k projednávané dokumentaci bude možné vznést na veřejném projednání nebo je zájemci mohou zaslat pořizovateli dokumentace, tj. Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, po celou dobu zveřejnění dokumentace a dále do 9. června 2005.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320