Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Trojském zámku byla udělena významná ocenění, hejtman obdržel Čestnou medaili

27. 10. 2016

V úterý 25. října 2016 byly v prostorách Trojského zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi 117 oceněnými byli kromě stávajících a bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR také zástupci obcí, měst i krajů, ostatních složek integrovaného záchranného systému nebo úzce spolupracujících společností. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba udělil medaile Za zásluhy o bezpečnost, Čestné medaile, Za věrnost I. stupně a Plakety.

Čestnou medaili z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby obdržel hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který téměř 15 let aktivně působí v komunální politice. Medaile je oceněním za významnou, úspěšnou a dlouholetou spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Za dlouhodobé obětavé a příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu, za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva a spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje byl medailí Za zásluhy o bezpečnost oceněn také Ing. Tomáš Hocke, starosta Turnova.

Medaile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost náleží také Mgr. Romaně Žatecké, starostce České Lípy, která významným způsobem dlouhodobě prezentuje a propaguje spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, zejména pak s jeho Územním odborem Česká Lípa.

Medaile byla slavnostně předána i Ing. Jiřině Brychcí, která vykonává funkci starostky Okresního sdružení hasičů ČMS v Jablonci nad Nisou a zastává i funkci náměstkyně starostky Krajského sdružení hasičů a je členkou výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Práce u dobrovolných hasičů se jí stala celoživotní náplní a provází ji od mládí.

Medailí Za věrnost I. stupně, která je udělována za příkladného plnění služebních povinností příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR v délce 30 let, byl oceněn nstržm. Zdeněk Schneider. Ten je příslušníkem HZS ČR od roku 1985, kdy zahájil svou kariéru hasiče u HZS hl. m. Prahy, tehdy ještě u Veřejného útvaru sboru požární ochrany. V červnu 1993 nastoupil k HZS Ústeckého kraje, od ledna 2010 je příslušníkem HZS Libereckého kraje a slouží na stanici v Raspenavě.

 

Foto: GŘ HZS ČR, František Špaček

Autor TZ: HZS LK, por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624