Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V Turnově bude zasedat Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

30. 09. 2011

 

Náměstek hejtmana LK Vít Příkaský se 7. října od 8.30 hodin v Kulturním centrum Střelnice v Turnově zúčastní 21. konference Sdružení historických sídel Cech. Moravy a Slezska pod názvem „Význam vzdělanosti, vzdělávání a vzdělání v péči o kulturní dědictví".

Nad třídenní konferencí, která začíná už 6. října, převzali záštitu ministr kultury Jiří Besser, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš a statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lídie Vajnerová

„Konference SHS ČMS se koná každým rokem v jednotlivých členských městech a je hojně navštěvována představiteli samosprávy, zástupci státních institucí apod. Pořadatelské město je vybíráno na základě výběrového řízení a pro naše město je ctí, že může v letošním roce tuto významnou akci pro SHS ČMS organizovat,“ uvedla starostka Turnova Hana Maierová. s tím, že konferenci připravil Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov.

 

P R O G R A M

čtvrtek 6.10.2011

   8:30 -   9:30 hod.     prezence - Kulturní centrum Střelnice, ulice Markova 311

   9:30 - 10:00 hod.     slavnostní zahájení konference, projevy hostů

10:00 – 12:00 hod.     jednání konference

 

PhDr. Hana Maierová - starostka Města Turnova

Turnov – srdce Českého ráje, tradiční centrum uměleckého školství a uměleckých řemesel

Mgr. Pavel Vaněk – ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity

 Historie na 1. stupni základní školy aneb Domov je místo v srdci

akad. soch. Zdeňka Laštovičková - ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Žel. Brod

Význam SUPŠ sklářské v Železném Brodě v průběhu 90 let její existence

Helena Braunová – ředitelka Sklářského muzea Kamenický Šenov, a

akad. mal. František Janák – pedagog a bývalý ředitel SUPŠS Kamenický Šenov

Restaurování osvětlovadel a úloha středních škol v zachování kulturního
dědictví

akad. mal. Václav Zajíc – pedagog SUPŠ Turnov

Mladí restaurátoři

 

 12:00 – 13:15 hod.    oběd

 13:15 – 15:00 hod.    jednání konference

 

RNDr. Blažena Hušková – konzultantka v oblasti trvalé udržitelného rozvoje

Právě jsem se vrátil z hradu aneb Kulturní dědictví jako příležitost pro místně ukotvené učení v Českém ráji

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče na FA ČVUT Praha

Výuka památkové péče na Fakultě architektury ČVUT

Mgr. Václav Jehlička – Universitní centrum Masarykovy university v Telči

Vzdělávací Programy MU v nově rekonstruované budově bývalé jezuitské koleje v Telči

doc. RNDr. Jiří Vaníček, Csc. – Vysoká škola polytechnická Jihlava
 Význam výuky heritage turismu pro studenty oboru cestovní ruch

 

RNDr. Ivo Rubík – starosta Města Slaný

Úloha celoživotního vzdělávaní / jak se snažíme ve Slaném ovlivnit vztah občanů ke kulturnímu dědictví

Libor Honzárek -  radní Města Havlíčkův Brod

Cílená osvěta veřejnosti – nezbytný předpoklad zdárného procesu realizace veřejné stavby v historickém prostředí

 

 15:00 - 16:30 hod.     prohlídka spojená s odborným výkladem Střední uměleckoprůmyslové školy         Turnov, ulice Skálova 373, bude realizováno v několika menších skupinách

 17:00 - 18:00 hod.     prohlídka města, vychází se z náměstí Českého ráje, sraz před budovou České spořitelny

 20:00 – 01:00 hod.     večerní setkání s kulturním programem, netradiční prohlídkou zámku a rautem na Státním zámku Sychrov.

 

pátek 7.10.2011

 8:30 – 12:15 hod.      jednání konference

 

PhDr. Vladimíra Jakouběová – ředitelka Muzea  Českého ráje Turnov

Dokumentace lidového stavitelství Českého ráje a Pojizeří – výzkumný úkol Muzea Českého ráje v Turnově v období 2005-2010

PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. - vedoucí katedry historie FP TUL v Liberci

Výuka historie je proces, který má teoretický smysl a praktický cíl. Nabídky, možnosti a výsledky studentských projektů na katedře historie FP TU v Liberci

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Park není jen zeleň

PhDr. Miloš Kadlec - ředitel NPÚ územního pracoviště Liberec

Netradiční formy prezentace památkových objektů, edukativní programy jako nástroj zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu školní mládeži

Mgr. Petr Weiss – náměstek pro správu památkových objektů NPÚ územního pracoviště Liberec

Příklady netradičních forem prezentace památkových objektů v Libereckém kraji

PhDr. Hana Řezníčková – vedoucí sekce vzdělávání Národního památkového ústavu Praha

Vzdělávací programy Národního památkového ústavu

PhDr. Martina Veselá – náměstkyně NPÚ územního pracoviště Telč

Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví

Ing. arch. Vít Jesenský, Ph.D. - NPÚ územní pracoviště Střední Čechy

Profesní vzdělávání odborných památkářů památkové péči

Ing. Jakub Hlaváček, vedoucí oddělení Inovací a Trendů ČCCR – Czech Tourism

Film jako netradiční nástroj marketingu destinace

PhDr. Miroslav Cogan – historik umění Muzea Českého ráje Turnov a pedagog SUPŠ Turnov

Turnovský Leonardo

 

12:15 - 13:30 hod.       oběd

13:30 – 17:30 hod.     výlety do okolí, odjezd autobusů od Kulturního centra Střelnice, Markova 311

            trasa A: židovská synagoga a hřbitov v Turnově, kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

            trasa B: Muzeum Českého ráje v Turnově a hrad Valdštejn

19:30                           kulturní program v městském divadle „Hvězdné muzikály s herci Městského divadla                            Brno“

 

sobota 8.10.2011

 8:00 – 15:00 hod.      výlet za krásami Českého ráje, po trase Dlaskův statek v Dolánkách (NKP), hora Kozákov - výhled do celého kraje, Základní škola v Tatobitech, zvonice v Rovensku pod Troskami, zřícenina SH Trosky.             

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588

Zadejte text

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce