Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Železném Brodě vznikne „Skleněné městečko“

V Železném Brodě vznikne „Skleněné městečko“

[27489|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/muz_20f1b3b63b.jpg]

08. 09. 2008
[id:6923|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V Železném Brodě se uskuteční .20. –21. září 2008 se druhý ročník akce nazvané „Skleněné městečko“.

Tímto zářijovým projektem vytváří organizátoři široký rámec pro řadu doprovodných akcí, jejichž společným jmenovatelem je tématika sklářství na Jablonecku a Železnobrodsku.

„Návštěvníkům bude přiblížena výroba skla v sedmi různých sklářských oborech – a to nejenom zpřístupněním zdejší sklářské školy, ale také předváděním sklářských řemesel pod širým nebem,“ uvedla ředitelka železnobrodské SUPŠ sklářské Zdeňka Laštovičková. Zvláštní pozornost organizátoři upírají k tzv. Sklářskému veletrhu, na kterém svou produkci představí přes třicet místních firem. Připraven je rovněž Sklářský seminář, tedy cyklus přednášek, jejichž účelem je setkání odborné sklářské veřejnosti, zástupců kunsthistorie a zástupců státní správy,“ doplnila.

Mezi doprovodnými akcemi stojí za zmínku přehlídka dokumentárních filmů mapujících historii města, jeho šťastnějších i méně šťastných období a dokumenty o zde žijících osobnostech.

Oldřich Palata ze Severočeského muzea v Liberci zahájí výstavu „O výstavě“, která připomene legendární výstavu uspořádanou v Železném Brodě v roce 1930. Účelem výstavy „O výstavě“ je především snaha o vyvolání diskuse týkající se budoucnosti sklářství v nejbližším regionu.

Na návštěvníky čeká také bohatý kulturní doprovodný program (živé hudební produkce, módní přehlídka, odpolední a večerní divadelní představení, otevření nové galerie, dílny pro děti, návštěvníci si mohou vyzkoušet foukání skla, případně další techniky zpracování skla...).

 Zahájení se uskuteční na hlavním schodišti budovy sklářské školy, v sobotu 20. září 2008 v 9.00 hodin za osobní účasti 1. náměstkyně ministra školství E. Bartoňové. a náměstka hejtmana libereckého kraje Petra. Doležala.

 Akce Skleněné městečko je pořádána pod záštitou Města Železný Brod, Městského muzea a Střední uměleckoprůmyslové sklářské školy.

Hlavní část akce: 20.–21. září 2008

Sklářský veletrh: 20.–26. září 2008  /  Výstava o výstavě: 20. září – 29. října 2008

 Na přípravě a realizaci akce se podíleli:

Odbor kultury a školství Železný Brod, Městské muzeum

Železný Brod, Informační středisko, Dům dětí a mládeže,

Divadelní spolek Tyl, Studio Graphis v Liberci, Tisk Zaplatílek,

Hospodářská komora v Jablonci n. N., Svaz výrobců

bižuterie, pedagogové SUPŠ sklářské, studenti sklářské

školy, Střední škola gastronomie a služeb v Liberci, Martin

Tomešek, Ludmila Infeldová, Václav Donát, Jaroslav Mašek,

Jan Uhlíř, Viktor Taimer, Martin Lubas, Tomáš Kesner,

Zdeněk Lhotský, Oldřich Plíva, Petra Hejralová, Martin

Hlubuček, Rebeka Krsková, Jonáš Kobr, Jaroslav Surý,

Martin Štefánek, Karel Sobotka a řada dobrovolníků...

Sobota 20. září 2008

9.00 slavnostní zahájení, hlavní schodiště ke sklářské škole [1]

9.30–17.00 Sklářská škola + Sklářský veletrh [1]

9.30–17.00 Sklářská řemesla pod širým nebem [3]

10.00–17.00 foukání technického skla [2]

10.00 slavnostní zahájení „Výstava o výstavě“ [2]

11.00–11.30 módní přehlídka, Malé náměstí [4]

11.30–11.45 Mužoreti – jediná česká skupina mužských mažoretek [4]

12.00 slavnostní otevření „Galerie Na Rynku“ [10]

12.00–13.00 promítání dobových dokumentů o Železném Brodě [2]

12.00–17.00 otevření kaple sv. J. Nepomuckého na Poušti

14.00–18.00 Sklářský seminář – přednášky [2]

14.30–16.00 HITMAKERS – rocková skupina [4]

17.15–18.30 PAPA BOYS – big beat [4]

19.30 Městské divadlo: hra „Nejstarší řemeslo“ [5]

Neděle 21. září 2008

9.30–17.00 Sklářská řemesla pod širým nebem [3]

9.30–16.00 Sklářská škola + Sklářský veletrh [1]

10.00–14.00 promítání dobových dokumentů o Železném Brodě [2]

11.00–12.30 Divadlo Ve Tři: Balonková show (pro děti) [4]

12.00–17.00 otevření kaple sv. J. Nepomuckého na Poušti

13.00–13.30 div. představení „O princi, který měl v pupku šroubek“ [4]

14.15–14.45 módní přehlídka, Malé náměstí [4]

15.00–16.30 Kapelníci – country skupina [4]

 

Předvádění řemesla

Uměleckoprůmyslová škola sklářská – 7 sklářských řemesel [1]

Střední škola řemesel a služeb – foukané technické sklo [2]

Dílna a prodejna Kortan – skleněná bižuterie, vinuté perle [8]

Dílna Art Glass Center – skleněné figury

 

Sklářské firmy, které se prezentují svou produkci:

M. Štefánek – nápojové sklo, skleněné plastiky | Sklo Šulc – výroba hutního skla | I. Müller

– historické repliky | Detesk s. r. o. – technické a dekorativní sklo | Z. Svobodová – skleněné

figury | DT Glass s. r. o. – foukané dekorační sklo | Lampglass s. r. o. – vinuté perle |

Art Glass Center – skleněné figury | Plívová + Burianová – skleněné figurky a květiny |

J. Janus – český betlém, vinuté figurky | S. Jiroš – černá bižuterie | Kortan Sklo – vinuté perle

a bižuterie | Jablonex Group a. s. – dekorativní sklo | Preciosa a. s. – broušené figurky,

bižuterie | J. Michl – tiffani technika | František Halama – Original Czech Art Glass | Sklářské

studio Oliva – skleněné šperky, mozaika, fusing | Opál – skleněné, perle, bižuterie, figurky

a květiny | Titania Lux – skleněné lustry | Studio Lhotský – drobné užitné předměty, hutní

sklo, malování, pískování|V. Mazanec – optické komponenty a broušené sklo|K. Sobotka – foukané

skleněné figurky | HEGLSS – foukané skleněné lahve, svícny, skleničky | I. Kudrnáčová

– skleněné figurky | A. a D. Kačerovi – broušené sklo | Beadworld – skleněná bižuterie

Prezentace místních sklářských firem umístěná do přízemí školy představí pestrou produkci

sklářských výrobků. Zahájení veletrhu 20. 9. 2008 v 9.00 hodin.

Program semináře bude tvořen přednáškami:

1] PhDr. Petr Nový / hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie, Jablonec n. N. / od 14.00 (cca 30–40 min.) / Téma: historický exkurz, různé krize a vzestupy sklářství 18.–20. století na Jablonecku.

2] Mgr. Milan Hlaveš / kurátor sbírky moderního skla a keramiky, UPM v Praze / od 15.00 (cca 45 min.) / Téma: zmapování problematiky současného sklářství ve Švédsku, Finsku. Možná východiska pro nás?

3] PhDr. Sylva Petrová / profesorka Univerzity v Sunderlandu, Velká Británie / od 16.00 (max 60 min.) / Tématem S. Petrové budou zkušenosti získané z více než desetiletého výzkumu v oblasti skla a situace evropského ateliérového skla.

Cílem semináře je umožnit setkání odborníků a sklářů z akademické i průmyslové sféry, zprostředkovat setkání sklářské veřejnosti a zástupců státní správy a samosprávy. Společným jmenovatelem zamýšlené diskuse odborníků z oblasti skla, historie a kunsthistorie, je téma znovuobnovení tradice výroby skla na železnobrodsku a jablonecku. Sobota 20. září 2008, budova „B“ Městského úřadu, 3. patro, od 14.00 hodin.

Sklářské řemeslo pod širým nebem

Vedle obchodu Vetlý na Malém náměstí se předvádí sklářská řemesla – ruční zpracování skla v malé huti, foukané skleněné figurky, vzorování skleněné bižuterie, pískování a rytí skla. Malé náměstí, So 9.30–19.00, Ne 9.30–17.00 hodin. Další skl. dílny: dílna pro děti na Malém náměstí – Dům dětí a mládeže, dílna a prodejna Sklo Kortan v Železné ulici (skl. bižuterie) otevřena 9.00–17.00, + stánek na Malém náměstí 9.00–17.00 hodin. Dílna Art Glass Center – skl. figury, So 9.00–14.30, Ne 9.00–14.30 hodin.

Expozice skleněných objektů S. Libenského a J. Brychtové poutá pozornost mnoha zahraničních návštěvníků a patří mezi nejatraktivnější část zdejší sbírky. Ve 2. poschodí muzea lze vysledovat vývoj a proměny skla v realizacích profesorů zdejší sklářské školy. Městské muzeum, So a Ne 10.00–17.00 hodin.

„Výstava o výstavě“ dokumentuje legendární výstavu uspořádanou v roce 1930, která byla veletrhem firem a živnostníků. Svým překvapivě širokým záběrem a kvalitou se zařadila mezi prestižní a dodnes vzpomínané události. Téma „výstavy o výstavě“ není  náhodné – měla by být podnětem k zamyšlení, nakolik se změnilo podnikatelské prostředí a energie zdejších obyvatel. Výstava bude zahrnovat množství dokumentů a fotografií, včetně modelu výstaviště, které navrhl první ředitel sklářské školy, prof. Alois Metelák.

Vystavené budou dobové reálie, zejména umělecké sklo. Zahajovací slovo přednese Oldřich Palata.

Budova „B“ Městského úřadu na náměstí, 3. patro, zahájení 20. 9. 2008 v 10.00 hodin.

 

Malá přehlídka filmů mapujících historii města, jeho šťastnějších i méně šťastnějších období, dokumenty o osobnostech zde žijících, dokumenty, které se vztahovaly k historii podnikání a života města. Budova „B“ Městského úřadu na náměstí, 3. patro, So 11.00–13.00, Ne 10.00–14.00 hodin.

Kaple sv. Jana Nepomuckého na Poušti bude zpřístupněna veřejnosti a nabídne výstavu fotografií. Vynijkající akustiku tohoto barokního prostoru si mohou vyzkoušet všichni, kdo hrají na nějaký hudební nástroj... Otevřeno v So i Ne, 12.00–16.00.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302