Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Včely, odpady, příroda a krajina. Na životní prostředí a zemědělství vyčlenil kraj 8 milionů korun

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec vztahů s veřejností

  • 10. 05. 2024 14:54
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Podpora ochrany přírody a krajiny, pomoc včelařům, ale také předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů. To jsou tři dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejich prostřednictvím Liberecký kraj rozdělí 8 milionů korun.

V rámci programu 8.2, který se zaměřuje na podporu ochrany přírody a krajiny, je navrženo podpořit všech 34 formálně správných žádostí o dotaci v celkové výši 2.811.112 korun; dvě žádosti byly pro formální nesoulad vyřazeny. Navrhuje se doplnit rezervu programu 8.2 do této výše o 288.312 korun z volných prostředků programu 8.6, zaměřeného na podporu retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.

„Tento program cílí na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin a péči o biotopy, na zajištění vodních nádrží proti utonutí živočichů, ale také na podporu činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat a údržbu a obnovu drobných památek v krajině,“ řekl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Letos jsme zavedli podporu kastračních programů toulavých koček pro obce a další organizace, je to jedna z oblastí, jíž je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Nově zavedený podprogram Podpora kastrace opuštěných a zdivočelých koček (Felis catus) využilo devět žadatelů v objemu 740.780 korun.“

Úspěšní byli žadatelé o dotace z programu 8.3, jenž se zabývá podporou včelařství. Uspělo jich všech dvacet a rozdělí si mezi sebe 724.950 korun. „Letos se tento program zaměřuje především na výměnu starých nevyhovujících úlů za nové, v dřívějších letech jsme se zaměřovali na počet a teď dáváme důraz spíše na zdravotní stav včelstev,“ upřesnil Židek.

Z třiadvaceti žadatelů v programu 8.5, jehož cílem je podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů, jich uspělo jedenadvacet Celková výše požadované podpory představuje 4.498.771 korun a se navrhuje doplnit rezervu programu 8.5 do této výše o 1.922.761 Kč z volných prostředků programu 8.6.

„V tomto programu se mimo jiné podporuje vznik a provoz re-use center a prodejen, kde se nabízí zboží bez obalu, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, nákup štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad jejich obyvatel, dále na pořízení nádob na oddělený sběr kovových odpadů či vznik a provoz zařízení k využití bioodpadů, a to včetně malých zařízení a komunitních kompostáren,“ uzavřel Židek.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky