Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ve věci znovuzprovoznění protialkoholní záchytné stanice se čeká, jak rozhodnou zastupitelé měst

03. 05. 2001
[id:12|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Pro rok 2001 nebylo v rozpočtu kraje uvažováno s financováním protialkoholní záchytné stanice. Tu podle zákona o krajích zřizuje dle potřeby právě kraj. Až do 31.12.2000 byl provoz PZS v Liberci zajišťován v rámci příspěvkové organizace Centrum zdraví a sociální péče Liberec. Celkové roční náklady na provoz PZS se vletech 1998-2000 pohybovaly na úrovni 1,9 až 2 mil. Kč. Vloni činil počet klientů PZS 505 osob. Zařízení, které sloužilo okresům Liberec, Jablonec n.N., Semily a Česká Lípa, bylo provozováno do výše zmiňovaného data. Od té doby se resort zdravotnictví Libereckého kraje marně snaží získat finanční prostředky na zajištění chodu stanice od ministerstva zdravotnictví, potažmo od ministerstva financí. Na základě nabídky Nemocnice Jablonec n.N. byl na přelomu března a dubna zpracován návrh smlouvy o zajištění péče mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec n.N. o provozování PZS. Současně byla radou kraje projednána žádost na města Liberec, Jablonec n.N., Semily a Česká Lípa o poskytnutí finančního daru na zajištění chodu stanice. Výše darů : Liberec a Jablonec n.N. po 300 tis. Kč, Česká Lípa 100 tis. Kč a Semily 40 tis. Kč. S žádostí o poskytnutí daru se resort zdravotnictví jménem hejtmana RNDr. Pavla Pavlíka obrátil na starosty dotčených měst. Nyní čeká na projednání této záležitosti městskými zastupitelstvy. V návrhu smlouvy, který již podepsala Nemocnice Jablonec, je termín zahájení provozu stanice v bývalé interně tohoto zdravotnického zařízení datován k1.7.2001 s ročním nákladem 1 500 000,- Kč, což je o 25 % nižší částka než byla výše nákladů v minulém roce. "Ušetřili jsme především na mzdách. Dříve měl v Liberci službu vždy jeden lékař, ale v areálu jablonecké nemocnice by tuto práci mohl zastávat lékař, který bude mít službu na pohotovosti nebo na svém oddělení," vysvětluje Jana Königová, radní pověřená vedením resortu zdravotnictví.