Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vedení kraje se setkalo se zaměstnanci liberecké nemocnice

14. 01. 2013

 

Hejtman LK Martin Půta a jeho náměstkyně pro zdravotnictví a sport Zuzana Kocumová iniciovali setkání se zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, a.s., na kterém je přivítal generální ředitel KNL Jiří Veselka.

 „Chtěli jsme lékaře, sestry a další zaměstnance nemocnice informovat o aktuální situaci a některých chystaných změnách týkajících se KNL, například ve složení Dozorčí rady,“ uvedl Martin Půta.

V úvodním slově hovořil o návrhu složení Dozorčí rady KNL (za kraj jmenováni: Josef Šedlbauer - ZpLK, Lena Mlejnková - SLK, Martin Půta - SLK, a Jan Korytář - ZpLK, mezi nimiž je tedy i on osobně, ale zdůraznil, že jeho mise bude jen krátkodobá – na půl až tři čtvrtě roku.

„Úloha politiků končí právě v Dozorčí radě, a půjde hlavně o to vytvoření prostoru pro dobrou práci managamentu nemocnice,“ řekl Martin Půta.

„Hovořili jsme také o možné spolupráci liberecké a českolipské nemocnice, například při společných nákupech léků a softwarovém propojení, nebo o možné fúzi s turnovskou městskou nemocnicí, s níž Zastupitelstvo Turnova již vyjádřilo souhlas,“doplnila Zuzana Kocumová.

Podle hejtmana kraj také společně s vedením nemocnice do tří měsíců projedná koncepci rozvoje krajské nemocnice.

„Nyní se soustřeďujeme na to, aby krajský úřad fungoval efektivně a přátelsky k veřejnosti, a pak se budeme věnovat dalším otázkám. Předpokládáme vypracování společné strategie rozvoje nemocnice do roku 2020, abychom mohli čerpat finanční prostředky z evropských fondů,“ vysvětlil hejtman.

Dále akcionáře a management nemocnice čeká rozhodnutí, jak investovat do stávajících budov, jak využít prostoru uvnitř nemocničního areálu. Ukazuje se, že směrem k Jablonecké ulici jsou ještě prostory, kde by se daly vybudovat či rozšiřovat nová oddělení.

„S tím souvisí i otázka vybudování heliportu. Podle informací, které v současné chvíli mám, řešení heliportu na tzv. „trojnožce“ nevidím jako nejlepším. Jsme si vědomi nutnosti zbudovat přistávací plochu v areálu nemocnice pro zachování statusu traumacentra, ale osobně se spíše kloním k levné variantě, a to využití prostoru za internou, a poté debatě o komplexním řešení, které by vyřešilo problém akutního přijmu, ale například i dalšího rozvoje směrem k Šaldovu náměstí. Vše budeme projednávat jak s vedením nemocnice, tak s vedením Zdravotnické záchranné služby LK, abychom neohrozili statut traumatického centra KNL, a.s., a aby vybrané řešení bylo přijatelné pro všechny, kterých se týká.“ řekla zúčastněným zaměstnancům náměstkyně hejtmana. 

To vše podle ní bude kraj konat ve spolupráci s druhým akcionářem - Statutárním městem Liberec a s vedením krajské nemocnice. Město otázky projedná na zasedání svého zastupitelstva 31. ledna,

následná Valná hromada Představenstva KNL, a.s., se uskuteční 1. února 2013.

"Velice si vážím toho, že si hejtman se svou náměstkyní udělali čas a přišli diskutovat s našimi zaměstnanci. Ti se tak měli možnost dozvědět informace o chystaných změnách a měli také možnost se ptát přímo zástupců kraje," uzavřel setkání generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, a. s., Jiří Veselka.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588