Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veletrh dětské knihy v Liberci startuje

Veletrh dětské knihy v Liberci startuje

[30890|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/knihy_e1522dc33b.jpg]

23. 03. 2009
[id:7730|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Již 7. ročník Veletrhu dětské knihy začíná na libereckém Výstavišti v Masarykově ulici ve čtvrtek 26. a potrvá do soboty 28. března. Tentokrát se veletrh koná pod názvem „Úspěšní čtou“ s dalšími tématy – Svět Julese Verna“ a Příběhy všedního dne Františka Nepila“.

„Veletrh dětské knihy je akcí výjimečného významu, proto Liberecký kraje chce poskytnutím dotace zajistit dostupnost i žákům mimolibereckých základních a mateřských škol a školských zařízení. Libereckým krajem byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč, které budou poskytnuty jednotlivým školám formou dotací na uhrazení části nákladů spojených s dopravou dětí na tento veletrh,“ uvedla náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová s tím, že v roce 2008 za stejnou částku dopravil Liberecký kraj na Veletrh dětské knihy 2008  2650 dětí - 58 autobusů z 35 škol a školských zařízení.

V průběhu tří dnů konání návštěvníci zhlédnou expozice významných českých vydavatelství, nakladatelství a distributorů literatury pro děti a mládež či učebnic, případně budou moci knihy zakoupit. V bohatém doprovodném programu nechybí divadelní představení či hudební vystoupení. Účast na veletrhu přislíbil Ondřej Neff.

Podpora čtenářství, jež si klade Veletrh dětské knihy za cíl, je součástí několika strategických dokumentů – např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008). Čtenářská gramotnost je jednou z klíčových kompetencí a vede k rozvoji kritického myšlení, porozumění a interpretaci čteného textu.

Ve dnech 25. – 27. 3 pořádá Krajská vědecká knihovna od 10 hodin se v rámci 7. mezinárodního Veletrhu dětské knihy konferenci na témata vycházející z motta veletrhu a tvorby dvou významných spisovatelů.

Účastníci konference budou mít možnost se seznámit  se současnou literární tvorbou pro děti a mládež, zúčastnit se besed se spisovateli, ilustrátory a nakladateli a sledovat vyhlášení nominací na Zlatou stuhu. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština. Jednání 25.3. bude věnováno knihovnickým příspěvkům a didaktice, 26.3. příspěvkům teoretickým. 27.3. rezervujeme na fakultativní návštěvu veletrhu, Liberce a okolí. 

Otevírací doba veletrhu:
26. 3. 2009 (čtvrtek) 9.00 - 18.00
27. 3. 2009 (pátek) 9.00 - 18.00
28. 3. 2009 (sobota) 9.00 - 17.00

Cena vstupného:
děti, studenti 10 Kč
dospělí 20 Kč
dětské domovy 1 Kč
doprovod na skupinu 20 osob zdarma

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302