Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veletrh Educa navzdory nepřízni počasí přilákal tisíce žáků, studentů i dospělých

20. 10. 2009
[id:8942|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberec má za sebou třetí ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí, jenž letos navzdory sněhové kalamitě přivítal již během prvního dne konání 4500 návštěvníků. Akce pro rok 2009 prezentovaná pod názvem EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC otevřela dveře svým návštěvníkům ve dnech 15. – 17. října a umožnila opět jedinečné setkání a navázání kontaktů mezi středními a vysokými školami, které připravují své studenty na budoucí povolání, a firmami, které nabízejí volné pracovní pozice a mohly by v budoucnu zaměstnat absolventy těchto škol.

 

Pro návštěvníky tak byla připravena prostřednictvím zhruba 120 expozic široká nabídka studijních i pracovních příležitostí z Libereckého kraje a celé České republiky. V návaznosti na minulý ročník se navíc rozšířila nabídka studijních a pracovních příležitostí v Euroregionu Nisa a zahraničí, o které je čím dál větší zájem.

Veletrh zahájily přestřižením pásky přední osobnosti Libereckého kraje, za všechny jmenujme předsedu Senátu Parlamentu České republiky, MUDr. Přemysla Sobotka, a hejtmana Libereckého kraje, Bc. Stanislava Eichlera. Dále se jednalo o zástupce Úřadu práce v Liberci, Statutárního města Liberec a Krajské hospodářské komory v Liberci.

„Příchozím usnadnil orientaci katalog bezplatně distribuovaný po celou dobu konání veletrhu a především letošní novinka – služba pro návštěvníky pojmenovaná „Máme pro Vás práci“. U hlavního vstupu do výstavních prostor na příchozí čekal tým profesionálů připravený pomoci zprostředkovat zaměstnání. Tato služba by nebyla kompletní bez orientační tabule s přehledem nabízených pracovních pozic, z níž si uchazeči o práci mohli sami vybrat z nabídky přímo od zaměstnavatelů přítomných na veletrhu, ale i Úřadu práce,“ hodnotila Kateřina Sadílková, ředitelka ÚP v Liberci.

V rámci doprovodného programu se návštěvníkům představily školy a další instituce, a to prostřednictvím módních přehlídek v podání Střední školy gastronomie a služeb, Střední průmyslové školy textilní a Střední školy uměleckořemeslné a oděvní. Dále bylo uchystáno vystoupení mažoretek z Domu dětí a mládeže Sluníčko z Lomnice nad Popelkou, komorního sboru Střední odborné školy a gymnázia Na Bojišti, aerobicu, hudebních skupin, tanečníků, tančícího robota a kouzelníka.

Odborný doprovodný program nabídl řadu přednášek s informacemi potenciálním zájemcům o práci týkajících se např. zpracování životopisu, pracovního pohovoru, Zákoníku práce atd. Kromě výroční konference k Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost proběhlo rovněž setkání ředitelů místních center celoživotního vzdělávání.  

I pro rok 2009 byly připraveny Dny pro budoucí a začínající podnikatele. Aktuální a komplexní informace z oblasti ekonomické, právní, obchodní, personální a administrativní přinesla budoucím a začínajícím podnikatelům rozsáhlá expozice Krajské hospodářské komory Liberec.

Pro návštěvníky byl bezplatně zajištěn vstup na veletrh, stejně jako kyvadlová doprava do místa a z místa konání veletrhu.

Veletrh pod záštitou MUdr. Přemysla Sobotky a Bc. Stanislava Eichlera uspořádal Liberecký kraj ve spolupráci se společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. a Úřadem práce v Liberci.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302