Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veletrh komunitárních programů EU pomohl žadatelům z Libereckého kraje

Veletrh komunitárních programů EU pomohl žadatelům z Libereckého kraje

[29302|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/komprogram_3547cec713.jpg]

07. 01. 2009
[id:7320|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Po roce se dnes na půdě Libereckého kraje uskutečnil II. ročník veletrhu komunitárních programů, nad nímž převzal záštitu náměstek hejtmana LK Vít Příkaský, pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Akci společně pořádaly Eurocentrum Liberec, Liberecký kraj a Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu.

„Víme, že komunitární programy jsou programy Evropských společenství, které jsou řízené přímo z Bruselu Evropskou komisí či jejími agenturami. Představují tak vedle známějších strukturálních fondů další možnost, jak získat finanční prostředky z rozpočtu EU i pro Liberecký kraj,“ řekl v úvodu hejtman LK Stanislav Eichler.

Podle něj je jejich cílem prohloubit spolupráci mezi členskými státy a podpořit projekty z nejrůznějších oblastí, např. z oblasti kultury, vzdělávání a mládeže, zdraví, životního prostředí, výzkumu a inovací, podnikání malých a středních podniků, sociální problematiky, prevence násilí, partnerství měst, atd.

„Tyto programy ovšem na rozdíl od „klasických“ strukturálních fondů většinou podporují výměnu zkušeností v rámci EU – tedy vyžadují zapojení partnerů z několika členských zemí EU, dále musí představovat tzv. evropskou přidanou hodnotu – tj. přínos skrze spolupráci více partnerů, který svým významem přesahuje regionální či národní úroveň,“ upozornil Vít Příkaský.

Na dnešním veletrhu se také opět představilo Zastoupení LK v Bruselu včele s vedoucím Pavlem Brandou, které nabízí služby, které souvisí s  komunitárními programy a jejich realizací. Zastoupení LK v Bruselu totiž monitoruje výzvy do těchto programů a poskytuje potencionálním žadatelům další servis.

„Veletrh jsme letos uspořádaly pod heslem“ Šance z Bruselu aneb Jaké možnosti finanční podpory nabízí Evropská komise. Myslím, že se to podařilo, protože na veletrhu byly prezentovány vybrané úspěšné realizované projekty v libereckém kraji a potencionální žadatelé měli možnost konzultovat své záměry s národními koordinátory jednotlivých programů,“ uzavřela Martina Konvalinková, vedoucí Eurocentra Liberec.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302