Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Veřejná anketa k vyhodnocení návrhů na LOGO a MOTTO Libereckého kraje

23. 07. 2002
[id:247|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Rada Libereckého kraje vyhlásila výzvu k předložení nejlepšího návrhu na logo a motto Libereckého kraje.

Jelikož se nám jedná také o názor veřejnosti, rozhodli jsme vyhlásit veřejnou anketu.

Anketa probíhá od 23. července do 5. srpna 2002 ve vestibulu budovy Libereckého kraje. Na panelech je prezentováno 43 návrhů na logo a 29 návrhů na motto ( 19 návrhů na krátkou verzi a 10 návrhů základního sousloví ). Úkolem účastníků ankety je vybrat 3 nejlepší návrhy na logo, 3 nejlepší návrhy na motto ( krátkou verzi a základní sousloví ). Výsledky ankety spolu s hodnocením Komise cestovního ruchu budou předloženy k posouzení Radě Libereckého kraje na jejím zasedání dne 13. srpna 2002, která pak následně rozhodne o 3 nejlepších návrzích na logo a motto Libereckého kraje.

Pokud máte zájem se ankety zúčastnit, prosíme o vyplnění anketního lístku, který je k dispozici na vrátnici.

Děkujeme Vám za vaše vyslovené názory a tím k přispění výběru nejlepšího loga a motta.

Odbor KSCR Krajského úřadu Libereckého kraje,
oddělení cestovního ruchu

přehled návrhů je obsažen v příloze