Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vestibul krajského úřadu hostí výstavu „Ochrana přírody v Libereckém kraji“

04. 03. 2016

Po celý březen je na Krajském úřadě Libereckého kraje k vidění ochrana přírody v mnoha svých podobách. Výstava, která zdobí vestibul, představuje chráněná území i vzácné rostliny a živočichy a možnosti jejich ochrany. Může vás naučit, jak poznat ve městě rorýse, v lese budku pro sovy či na louce hlas chřástala.

Výstavu „Ochrana přírody v Libereckém kraji“ zahájila slavnostní vernisáž ve středu 2. března. Při této příležitosti bylo pokřtěno třetí vydání publikace „Maloplošná chráněná území Libereckého kraje“, které Liberecký kraj vydal na konci roku 2015. Nekřtilo se ani šampaňským ani jiným oblíbeným ochranářským mokem, ale vodou z pěti nejvýznamnějších řek kraje: Jizery, Mohelky, Lužické Nisy, Smědé a Ploučnice. Na každé z nich, přestože jsou v mnoha úsecích svázány regulacemi, najdete dosud místa udivující svou divokostí a „přírodností“.

Bližší podrobnosti o pokřtěné publikaci najdete zde.

Výstava představuje pestrost a zachovalost přírody Libereckého kraje a způsoby, jakými se toto jedinečné dědictví snažíme chránit. Je to možné prostřednictvím vyhlášení chráněných území, takže se na výstavě představuje pět chráněných krajinných oblastí Libereckého kraje i Krkonošský národní park, byť na území kraje zasahuje jen malou částí. K chráněným územím patří i ta plošně menší, těch však máme v Libereckém kraji 125, takže výstava z nich dává jen ochutnat, ale všechny je najdete v publikaci, která byla na vernisáži vyslána do světa.

Větší část výstavy je věnována chráněným živočichů a rostlinám, které patří ke vzácnostem Libereckého kraje a jsou jedinečné třeba i v rámci ČR. Najdete zde povídání o tom, proč se rysů a vlků nemusíme bát, jak má vypadat potok, aby v něm žily ryby, jak sekat louky, kde žijí chřástali či modrásci, nebo proč jsou orchideje tak citlivé na změny prostředí. Texty doplňují výborné velkoformátové fotografie. Severočeské muzeum v Liberci poskytlo na výstavu ze svých sbírek motýly či brouky, zblízka si díky muzeu můžete prohlédnout tetřívka, rorýse či netopýry.

Výstava je přístupná ve všední dny od 8 do 17 hodin, v pondělí a ve středu dokonce do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

Pro školní kolektivy, především I. stupně, nabízíme komentovanou prohlídku výstavy s posloucháním hlasů žab a ptáků a s hrami zaměřenými na naši přírodu. Pro všechny jsou na konci připraveny drobné tematické odměny, které děti určitě potěší. Pro pedagogický doprovod pak bude k dispozici publikace „Maloplošná chráněná území Libereckého kraje“ i další materiály z oblasti ochrany přírody. Dobu trvání prohlídky předpokládáme do 60 minut.

V případě Vašeho zájmu o komentovanou prohlídku s doprovodným programem se obracejte na Ing. Radku Vlčkovou, tel. 485 226 401 nebo e-mail radka.vlckova@kraj-lbc.cz.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624