Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více než 52 milionů korun míří k nízkopříjmovým domácnostem na nové kotle

05. 10. 2022

Rada Libereckého kraje schválila na svém včerejším jednání prvních 339 žádostí o kotlíkové dotace za více než 52 milionů korun. Jde o první žádosti, které krajský dotační portál přijal ve výzvě vyhlášené v červenci letošního roku.

V rámci kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti kraj zaevidoval celkem 607 projektových žádostí o dotaci, přičemž krajští radní na svém včerejším jednání schválili podporu prvním 339 žádostem, které splnily formální a věcné požadavky. Nejdříve se posuzuje, zda žádost splňuje věcná kritéria, tedy zda je v souladu s vyhlášeným programem, a pokud ano, hodnotí se její formální stránka.

„S žádostí o finanční příspěvek na výměnu starého kotle za nový zdroj vytápění uspělo v této fázi hodnocení celkem 339 žadatelů, 20 žadatelů bylo pro nesplnění věcných kritérií vyřazeno a zbylých 13 žadatelů od své žádosti upustilo ještě před zahájením procesu hodnocení,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Nejčastějším důvodem vyřazení bylo dosažení vyšších průměrných ročních příjmů v roce 2020, kde byl stanoven limit 170.900 korun, čímž domácnost žadatele nesplnila podmínku nízkých příjmů.

Z prvních 339 schválených žádostí vyplývá, že zájem o tepelná čerpadla stále trvá a zůstává bez ohledu na složení domácnosti. Celkem 58 % lidí požádalo právě o tepelné čerpadlo, na jehož pořízení a instalaci mohou získat až 180.000 korun. Na druhém místě zájmu si stojí automatické kotle na biomasu (17 % zájemců) a za nimi (15 % žadatelů) jsou kotle na biomasu s ručním přikládáním. Na oba tyto zdroje tepla lze získat až 130.000 korun. Nejnižší počet žadatelů (10 %) plánuje vyměnit starý kotel za plynové kondenzační kotle s maximální finanční podporou 100.000 korun.

Přehledová tabulka k tématu kotlíkových dotací:

Projekt

Kotlíkové dotace I

Kotlíkové dotace II

Kotlíkové dotace III

Kotlíkové dotace III – Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace IV

Celkem

Příjem žádostí (uskutečnění)

12/2015–05/2017 (+12 měsíců)

01/2017–02/2018 (+12 měsíců)

09/2019–05/2021

(+18 měsíců)

07/2022–08/2022 (+24 měsíců)

uskutečnění 07/2015–08/2024

 

Alokace investic

(miliony korun)

149,0

OPŽP

136,1

OPŽP

154,3

OPŽP

65,5

NZÚ

108,0

OPŽP

612,9 milionu korun (547,4 milionu korun z OPŽP)

Počet projektů schválených v RK (průměrná dotace na projekt)

1.328

(112 tisíc korun)

1.308

(103 tisíc korun)

1.389

(115 tisíc korun)

571

(115 tisíc korun)

339

(153 tisíc korun)

Schválená výměna 4.935 kotlů

Počet přijatých žádostí bez duplicit

1.766

1.657

2.680

607

6.710 přijatých žádostí

KD I = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008
KD II = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164
KD III = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909
KD III – NZÚ = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ SFZP 094823/2020
KD IV = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV CZ.05.01.02/03/22_001/0000012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Rada kraje bude v úterý 18. října 2022 schvalovat ještě další projekty, čímž se budou navyšovat červená čísla v tabulce v řádku Počet projektů schválených v RK (poslední řádek zůstane beze změny).

logo kotle pičo

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419