Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vít Příkaský: Liberecký kraj nemá důvod zasahovat do realizace projektu revitalizace lázní

11. 07. 2012

V souvislosti s přípravou projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ financovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna Lidové sady“ z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Severovýchod došlo k dohodě mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec.

Cílem této dohody je zrevitalizovat nevyužívaný objekt bývalých lázní tak, aby v něm mohla sídlit a kvalitně poskytovat své služby Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace Libereckého kraje. V rámci přípravy projektu zástupci Libereckého kraje a Oblastní galerie intenzivně spolupracovali se Statutárním městem Liberec, a to především na definování věcné náplně projektu.

Důvodem bylo, aby v konečném výsledku splňovala rekonstrukce lázní všechny požadavky kladené na technické a klimatické parametry pro řádné fungování galerie. Tyto požadavky kraje byly do návrhu projektu a jeho technického řešení zapracovány.

V současné době realizuje Statutární město Liberec samotný projekt a je zcela v jeho kompetenci a zodpovědnosti, jakým způsobem dosáhne předem požadovaných a stanovených parametrů. Dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu, výběr dodavatele stavby, dodržování pravidel publicity a dalších podmínek stanovených poskytovatelem dotace je zcela v odpovědnosti města Liberec.

Liberecký kraj nemá žádný důvod do samotné realizace projektu zasahovat. Liberecký kraj očekává, že po ukončení fyzické realizace projektu bude budova lázní splňovat všechny dohodnuté parametry, aby mohlo dojít k přestěhování samotné galerie, včetně všech exponátů, a Liberecký kraj mohl převzít tyto nemovitosti do užívání.

 

Vít Příkaský,

pověřený řízením resortu regionálního rozvoje a evropských projektů

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624