Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vítězem soutěže Vesnice roku 2018 Libereckého kraje je obec Tatobity 

koordinátorka neziskového sektoru a místní Agendy 21

  • 25. 06. 2018 00:00

Sdílet článek

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji se stala obec Tatobity na Semilsku. Hodnotitelská komise ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání mládeže, společenského života a životního prostředí, se zvláštním zřetelem na činnost školy, mateřské školky a spolků, příkladné péče o zeleň a stavební fond.

 „V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 14 obcí. Ve 24. ročníku soutěže se o titul Vesnice roku 2018 utkalo pět obcí z Liberecka, dvě obce z Jablonecka, tři ze Semilska a čtyři z Českolipska. Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, který společně s ostatními subjekty soutěž v Libereckém kraji pořádá.

Devítičlenná komise hodnotitelů navštívila během pěti červnových dnů všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise hodnotila způsob prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například materiály, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže. Nejlépe si vedly již zmíněné Tatobity.

Obec Tatobity za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 1.000.000 Kč z MMR ČR. Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 500.000 Kč. Slavnostní předání cen proběhne 15. srpna tohoto roku přímo ve vítězné obci, tj. v Tatobitech. Na začátku září navštíví Tatobity celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2018 bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Modrou stuhu za společenský život získalo Polevsko z Českolipska, Bílou stuhu za činnost mládeže získaly jablonecké Albrechtice v Jizerských horách. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Všelibice na Liberecku.

V krajském kole soutěže Vesnice roku jsou každoročně udělována Libereckým krajem další ocenění (Ocenění za rozvoj venkova, Skokan roku a Zvláštní ocenění komise), spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, V letošním roce rozdělí Liberecký kraj za získaná ocenění celkem 500 tisíc korun. Obce, které získaly Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj obdaruje šeky ve výši 20.000 Kč.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz: Tatobity (okres Semily)

Modrá stuha – za společenský život: Polevsko (okres Česká Lípa)

Bílá stuha – za činnost mládeže: Albrechtice v Jizerských horách (okres Jablonec nad Nisou)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: nebyla udělena

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Všelibice (okres Liberec)

Skokan roku: Jeřmanice (okres Liberec)

Ocenění za rozvoj venkova: Janův Důl (okres Liberec)

Zvláštní ocenění komise – ocenění za záchranu a oživení venkovské usedlosti č.p. 44, rodný dům Antala Staška: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost: Heřmanice (okres Liberec)

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): Zahrádky (okres Česká Lípa)

Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Bozkov (okres Semily)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Svijany (okres Liberec)

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A: Polevsko (okres Česká Lípa) – Nově zrekonstruovaný areál Kostela Nejsvětější Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku

Kategorie B a C - nebyla udělena

Informace, konzultace: členka hodnotitelské komise za LK Jitka Suchánková, jitka.suchankova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 581

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky