Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vítězná města a obce Libereckého kraje v soutěži Zlatá popelnice dostávají ceny

Vítězná města a obce Libereckého kraje v soutěži Zlatá popelnice dostávají ceny

[32863|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/vitezove_954ba9c904.jpg]

24. 06. 2009
[id:8313|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dne 2.6.2009 byla v budově Krajského Libereckého kraje slavnostně vyhlášen již 4. ročník  soutěže měst a obcí ZLATÁ POPELNICE za rok 2008. V roce 2008 se podařilo, v rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji zaměřeného na plnění cílů POH LK, dosáhnout významných výsledků na kterých nemalou zásluhu mají především města a obce.  

Výborným výsledkům a především snaze měst a obcí odpovídají v letošním roce i atraktivní ceny. Mimo autorských pohárů vítězové na prvních třech místech v kategorii město i obec, obdrží herní prvky pro obyvatele. Celková hodnota herních prvků přesahuje částku 250.000 Kč.

Součástí ceny je i interaktivní představení s tématikou třídění odpadů v podání Divadla dětí Karlovy Vary a zábavný osvětový program pro obyvatele daného města, spojený se spoustou her soutěží, kde si každý může vysoutěžit cenu za to, že třídí odpad.

Herní prvky budou předány představitelům měst a obcí a ve městech je předání součástí zábavného odpoledne pro obyvatele plného her a odměn. Zábavný program je koncipován jako poděkováním obyvatelům za to, že třídí odpad, ale zároveň je poděkováním i představitelům měst a obcí, protože právě jejich snahou a prací, mají obyvatelé možnost pohodlně třídit odpad a dosáhnout nejlepších výsledků v Libereckém kraji.

Železný Brod – 3.místo Kategorie MĚSTO

Termín:          25.6.2009 od 9.30 do 14.00 hodin

Místo:            Náměstí 3. května

Program:

8.15 – 9.30      Divadelní představení Divadla dětí z Karlových Varů v divadle

9.30–10.00                 zahájení zábavného dopoledne pro děti a rodiče „Za odměnu“ na Náměstí 3. května - soutěže o ceny, taneční vystoupení, mladí kouzelníci, Tonda obal a jeho program na náměstí – soutěže o ceny, výstava o třídění odpadu

11.00               Slavnostní předání herních prvků Ing.J.Podzimkem zástupcům města za umístění v soutěži Zlatá popelnice 2008,

14.00               ukončení akce

Cvikov  - 2. místo Kategorie MĚSTO

Termín:          30.6.2009 od 9.00 do 14.00 hodin

Místo:            Náměstí Osvobození

Program:

9.00–10.00      Divadelní představení Divadla dětí z Karlových Varů v divadle

10.00                          zahájení zábavného dopoledne pro děti a rodiče „Za odměnu“ na Náměstí Osvobození - soutěže o ceny, taneční vystoupení, mladí , Tonda obal a jeho program na náměstí – soutěže o ceny, výstava o třídění odpadu

11.00               Slavnostní předání herních prvků Ing.J.Podzimkem zástupcům města za umístění v soutěži Zlatá popelnice 2008,

14.00               ukončení akce

Jablonec nad Nisou – 1. místo Kategorie MĚSTO

Termín:          1.7.2009  od 13.00 do 17.00 hodin

Místo:            Mírové náměstí

 Program:

13.00               Tonda obal a jeho program na náměstí – soutěže o ceny, výstava o třídění odpadu

14.00                          Zahájení zábavného dopoledne pro děti a rodiče „Za odměnu“ na Náměstí Míru - soutěže o ceny, taneční vystoupení, mladí kouzelníci

                        Soutěžní show  Libora Baláka „O velké kulové“

14.00               Slavnostní předání herních prvků Ing.J.Podzimkem zástupcům města za umístění v soutěži Zlatá popelnice 2008,

17.00               ukončení akce, odvoz technického zázemí

 Paseky nad Jizerou – 2. místo Kategorie OBEC

 Termín:          2.7.2009  v 9.00 hodin

Místo:            Obecní úřad Paseky nad Jizerou

 

Ing. J. Podzimek navštíví obecní úřad v Pasekách nad Jizerou, poděkuje zástupcům obce za dosažené výsledky v soutěži, předá herní prvek, DVD s reportážemi a drobné odměny pro děti.

Albrechtice v Jizerských horách - 1. místo Kategorie OBEC

 Termín:          2.7.2009  v 11.00 hodin

Místo:            Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách

 ng. J. Podzimek navštíví obecní úřad v Pasekách nad Jizerou, poděkuje zástupcům obce za dosažené výsledky v soutěži, předá herní prvek, DVD s reportážemi a drobné odměny pro děti.

Bedřichov- 3. místo Kategorei OBEC

Termín:          2.7.2009  ve 14.00 hodin kategorie OBEC

Místo:            Obecní úřad Bedřichov

Ing. J. Podzimek navštíví obecní úřad v Bedřichově, poděkuje zástupcům obce za dosažené výsledky v soutěži, předá herní prvek, DVD s reportážemi a drobné odměny pro děti.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302