Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vleklá jednání o vracení území narušují dobré vztahy se sousedním Polskem

15. 05. 2015

V rámci procesu vracení území sousednímu Polsku, které slíbila vláda již v 50. letech, má Liberecký kraj nyní přijít o přibližně 49 hektarů pozemků, jež jsou v majetku státu. O návrzích změny česko-polské hranice týkajících se našeho kraje v pátek 15. května přijeli do Liberce jednat se zástupci dotčených obcí ředitel odboru všeobecné správy Václav Henych a vedoucí oddělení státních hranic Jan Zvěřina, oba z Ministerstva vnitra ČR, které má celý proces na starosti. 

Na krajském úřadu se s nimi k jednání sešli hejtman Libereckého kraje Martin Půta, zástupce obce s pověřenou působností, místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a starostové obcí, kde se diskutované pozemky nachází, Radek Haloun z Horní Řasnice, Romana Šidlová z Bulovky a Vladimír Stříbrný z Heřmanic.

Zástupci ministerstva přítomné seznámili s problematikou územního dluhu ČR vůči Polsku a rozsahem území, které bylo zabráno v rámci demarkace původní československo – polské hranice v roce 1958 a má se vracet sousednímu státu. „Kraj i obce preferují nulovou variantu, aby se hranice nemusely posouvat. Dlouhodobě vedená jednání a také prezentace změny hranic některými polskými médii, nešťastným způsobem narušují sousedské vztahy, které máme,“ konstatoval Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Společně se starosty se na základě předloženého návrhu shodli na několika výhradách, na nichž budou v rámci navrhovaných změn průběhu hranice trvat.

V prvé řadě by měl stát finančně kompenzovat dotčeným obcím ušlé daňové příjmy za vrácené pozemky, a to na dobu 100 let. Dále žádají, aby dohoda řešila nájem nebo vlastnictví pozemků, které jsou dnes zemědělsky obhospodařované a mohou se ocitnout v majetku sousedního Polska.

Třetí podmínka se týká konkrétního pozemku č. 367 v Bulovce, kde by jeho vrácením došlo k zásahu do intravilánu obce. „V případě toho pozemku, který má v nájmu zemědělec, žádáme v našich podmínkách o změnu rozsahu vraceného území,“ doplnila Romana Šidlová, starostka Bulovky.

Starostové se jednoznačně shodli, že všechny vracené pozemky musí být výhradně ve vlastnictví státu. Se svými podmínkami se obrátí přímo na ministra vnitra Milana Chovance.   

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215