Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výbor pro životní prostředí a zemědělství Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje jednal v Lázních Sedmihorky

16. 05. 2003
[id:548|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 
Liberec, 15.5. 2003

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

  

Výbor  pro životní prostředí a zemědělství Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje jednal v Lázních Sedmihorky

 

Dne 13. května se v Lázních Sedmihorky sešli radní za životní prostředí a zemědělství Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje na prvním zasedání společného výboru. František Gábor, předseda výboru životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje uvedl, že taková jednání považuje za velmi důležitá s ohledem na fakt, že zmiňované tři kraje patří do NUTS II – Severovýchod. Tuto akci pořádal a organizoval Liberecký kraj – resort životního prostředí a zemědělství, který na jednání výboru rovněž přizval předsedy Agrárních komor všech tří krajů. „Spolupráce krajů, výborů a agrárních komor pokládáme za velice užitečnou a přínosnou pro naše zemědělství a životní prostředí. Nastartovali jsme tak novou kooperaci mezi kraji a těmi, co se zemědělstvím zabývají.  Naším cílem je rovněž sjednocený postoj při prosazování zájmů krajů vůči ministerstvům“, řekl Radim Zika, člen Rady Libereckého kraje. S problémy a specifiky  zemědělství a životního  prostředí Pardubického kraje seznámil člen rady Ing. Petr Šilar a nejen na koncepce zemědělství se dotazoval radní Ing. Zdeněk Pěnkava z Královéhradeckého kraje, který přítomné informoval, že jejich kraj zmíněnou koncepci teprve zpracovává. Zástupci krajů, výborů a agrárních komor se shodli na tom, že v zemědělství chybí jakýsi informační systém a že nyní je zapotřebí  zaměřit se na vybudování centra pro zemědělskou veřejnost. „Informační a poradenské centrum by pak mělo být nápomocné všem zemědělským subjektům při řešení nejrůznějších problémů, jakými bude například problematika administrativy po vstupu České republiky do Evropské unie“, doplnil Zika.

V rámci doprovodného programu všichni účastníci navštívili a prohlédli si libereckou spalovnu odpadu Termizo.

 

Linda Futerová

tisková mluvčí