Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vybudovat centrální depozitář považuje kraj za nevyhnutelné. Sbírkové předměty nevyčíslitelné historické hodnoty chystá ochránit v Českém Dubu 

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 07. 05. 2024 14:10
  • Kultura
  • Majetek a investice

Sdílet článek

Na nezbytnosti vybudovat Centrální depozitář Libereckého kraje v Českém Dubu s cílem ochránit sbírkové předměty nevyčíslitelné historické hodnoty se shodli na svém jednání krajští radní. V současné době jsou artefakty umístěny v objektech příspěvkových organizací a na dalších místech v regionu v nevyhovujících podmínkách. Podle harmonogramu by se mohlo začít stavět na jaře příštího roku s termínem dokončení stavby v roce 2026. Odhadované náklady činí 492 milionů korun včetně DPH.

„Liberecký kraj vlastní několik stovek tisíc sbírkových předmětů nevyčíslitelné historické hodnoty, jejichž případnou tržní cenu lze odhadovat v řádech vysokých stovek milionů korun. Jedná se drobné předměty, jako jsou pohlednice, známky či šperky, ale také o velmi rozměrné věci jako nábytek a technika. V současné době je sice máme umístěné v objektech příspěvkových organizací a také například v Poštovní ulici 2600/10 v Jablonci nad Nisou, kde tamní objekt – původně úřad a následně škola – slouží jako dočasný centrální depozitář. Nicméně tento stav je dlouhodobě neudržitelný. Ochrana sbírkových předmětů vyžaduje specifické podmínky, zejména co se týče vlhkosti a teploty. Žádný ze stávajících depozitářů tyto podmínky nesplňuje, a pokud bychom moderní depozitář nevybudovali, hrozilo by zničení některých sbírkových předmětů právě kvůli nevyhovujícím podmínkám jejich uložení. Ze studie, kterou jsme si v roce 2016 nechali zpracovat společností Design 4 – projekty staveb s-r-o., jednoznačně vyplynulo, že místo přestavby prostorů v Poštovní ulici a úpravy ostatních depozitářů je efektivnější a finančně výhodnější postavit nový objekt. Depozitář vznikne na pozemku Silnic LK v Českém Dubu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

„O projektu vybudování centrálního depozitáře jsme začali poprvé diskutovat již na jaře roku 2016. Na podzim roku 2020 začaly přípravné práce na zadávacím řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Centrální depozitář v Českém Dubu bude splňovat všechna technická, energetická a stavební kritéria dle aktuálních požadavků muzejníků a galeristů. Nyní je také vhodné období pro zahájení staveb podobného rozsahu, kdy můžeme očekávat nižší vysoutěženou cenu. Navíc jsme mohli díky vyšším daňovým příjmům za první čtyři měsíce letošního roku vyčlenit na projekt dalších 100 milionů korun,“ dodal hejtman Martin Půta.      

Navržený harmonogram projektu Centrální depozitář Libereckého kraje:

  • předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): srpen 2024
  • zahájení procesu výběru zhotovitele neprodleně po převzetí DPS
  • předpokládané zahájení stavby jaro 2025 (odhad na stavbu 18–22 měsíců)
  • předpokládané ukončení včetně vybavení: 31. prosinec 2026
  • v letech 2027 a 2028 by pak mělo dojít k postupnému stěhování sbírkových předmětů

Centrální depozitář nebude jen standardní stavba. Půjde o pasivní, nízkoenergetický objekt vybavený nejmodernější technikou, která pro skladování muzejních sbírek zabezpečí optimální podmínky. Budova pojme až stovky tisíc předmětů, na jejichž uložení jsou potřeba tisíce metrů čtverečních.

Objekt depozitáře se bude rozkládat na obdélníkovém půdoryse o rozměrech 70 a 48 metrů, bude mít tři nadzemní podlaží a zelenou střechu s fotovoltaickou elektrárnou. Budova bude rozdělena na jednotlivé sekce podle typu materiálu uložených předmětů.

„Projektová dokumentace na Centrální depozitář Libereckého kraje je v pilotním režimu realizována s využitím metody BIM – Building Information Management – tj. s využitím informačního modelování staveb, které by mělo na základě použití dat z 3D modelu minimalizovat chyby a kolize v projektové dokumentaci, urychlit zpracování rozpočtu exportem přesných výměr a dále po výstavbě usnadnit správu budovy v provozním režimu,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, veřejných zakázek a informatiky. „Bude se jednat o mimořádně úspornou stavbu v klasifikační třídě A dle Průkazu energetické náročnosti budov, která splňuje parametry měrné spotřeby na vytápění 15 a méně kWh/(m2.rok) a parametr primární energie z neobnovitelných zdrojů nabývá záporných hodnot a splňuje tak kritéria energeticky plusové (nulové) budovy.“

 

Youtube video

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky