Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vycházky na Frýdlantsku zvou k putování

25. 02. 2004
[id:1638|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V Libereckém kraji je nově k dispozici pomůcka pro všechny, kdo chtějí poznávat přírodu a památky Frýdlantského výběžku. „Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Společnost pro Jizerské hory o.p.s. vydaly za finanční podpory resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Severočeské plynárenské a.s. sadu průvodců po pěti zajímavých trasách Frýdlantska“, řek člen rady kraje Radim Zika.

Všechny vycházky začínají i končí v místech dostupných hromadnou dopravou a jsou připraveny tak, aby je mohl absolvovat i školní kolektiv v době dopoledního vyučování. Jednotliví průvodci přinášejí obsáhlé informace o chráněných územích, všímají si místních přírodních i kulturních památek i zajímavých aktivit (např. lesních školek, revitalizací potoků, podpory hnízdění ptáků apod.), vysvětlují některé základní pojmy z oblasti péče o přírodu a krajinu (např. vegetační stupně, zóny ochrany přírody). Popisují i typické způsoby péče o krajinu v oblasti, která je dnes na jedné straně považovaná za zanedbanou a problematickou, na druhé straně však oplývá bohatstvím zajímavých a krásných míst.

Přiložený metodický list pro pedagogy nabízí aktivity, které mohou putování krajinou doprovázet a vést k hlubšímu poznávání místa. Ukazuje, jak je možné i ve škole propojovat přírodní témata s tématy historickými, uměleckými nebo jazykovými. Nezbytnou součástí je i přehled další doporučené literatury.

Vydáním publikace vyhlašují Společnost pro Jizerské hory o.p.s. a Správa CHKO Jizerské hory soutěž o nejkrásnější a nejsilnější strom: cílem celoroční soutěže je mapování a dokumentace přirozeně rostoucích druhů stromů. Příspěvky do soutěže je možné zasílat na Správu CHKO Jizerské hory do 30. září 2004. Ke Dni stromů – 19. říjnu budou vyhlášeni vítězové. Podrobné informace o soutěži najdou zájemci přímo v publikaci Vycházky na Frýdlantsku.

Vycházky po Frýdlantsku jsou k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje (Ing. Lenka Rychtaříková, tel. 485 226 612), na Správě CHKO Jizerské hory (Liberec, U Jezu 10) a v Městském informačním centru ve Frýdlantu (nám. T.G. Masaryka 99).

I ti, kdo se soutěže nezúčastní, jsou srdečně zváni k poznávání přírodních i kulturních krás Frýdlantska. Vydaná publikace Vycházky na Frýdlantsku je přitom může doprovázet, informovat a inspirovat,“ uzavřel Zika.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320