Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vyjádření náměstka hejtmana Přemysla Sobotky: Populismus opět zvítězil

19. 12. 2017

Vzhledem k tomu, že minulá vláda rozhodla o navýšení platů všech zdravotníků o 10 % (od 1. 1. 2018), prověřovali jsme schopnost zdravotnických zařízení tento slib splnit.

Výsledek není překvapením. Až na Krajskou nemocnici v Liberci (KNL, a.s.), která má velmi dobré ekonomické výsledky, a tak může 10 % přidat, mají ostatní zařízení obrovský problém s realizací.

Úhradová vyhláška umožní navýšení maximálně o 7 %, a ani to mnohde není možné.

Znovu se ukázalo, jak populistický slib vlády výrazně poškozuje ekonomiku ve zdravotnictví a vůbec nereaguje na situaci v nemocnicích. Navíc slib dnes už bývalého ministra Ludvíka, že náklady na zvýšení platů budou v úhradové vyhlášce, se ukázal jako falešný. K navýšení o 10 % musíme připočítat i částku 2.000 Kč pro sestry ve třísměnném provozu, to již také musí nemocnice platit ze svého.

Podle informací z Komise Asociace krajů ČR pro zdravotnictví je situace obdobná ve všech krajích. Opravdu smutný obraz populismu.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624