Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vyšel Kalendář zemědělských a ekovýchovných akcí na rok 2012

22. 02. 2012

 

Vzdělávání a osvěta v zemědělství a ekologické výchově - to je jedna z priorit resortu zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje. Kalendář vzdělávacích akcí 2012 vychází letos  již pojedenácté.

            „Kalendář zahrnuje celkem 32 zemědělských akcí a 23 programů z ekologické výchovy. Na jejich realizaci spolupracujeme s celou řadou subjektů, především pak s agrárními a ekologickými neziskovými organizacemi. Opět budou připraveny akce jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky,“ prozradil obsah nedávno vydaného kalendáře na rok 2012 Jaroslav Podzimek, krajský radní pro zemědělství a životní prostředí.

Ze široké agrární nabídky je podle něj možné zmínit například Den potravinářů (18. 5. v Liberci), 10. krajské dožínkové slavnosti, které se uskuteční 1. září v Bílém Kostele nad Nisou, či květnový Krajský den včely a mladých včelařů (26.5. v Oldřichově v H.).

Nejbližší akce se uskuteční 24. března od 9.30 do 14 hod. v Ekocentru v Oldřichově v Hájích a na Šolcově rybníku u Raspenavy – bude Žabí festival.

„U Šolcova rybníka si budou moci návštěvníci prohlédnout migrační bariéry a živé obojživelníky ve sběrných nádobách,“ zve radní s tím, že ekovýchovné akce jsou určeny hlavně dětem, mládeži, rodinám s dětmi a učitelům.

            Kalendář je zájemcům k dispozici ve vestibulu Krajského úřadu, na Regionální agrární radě Libereckého kraje a také na ekologických či zemědělsýcvh akcích. Elektronickou formu můžete nalézt na www.kraj-lbc.cz, www.ekovychovalk.cz a www.apic.cz.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588