Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Výsledek auditu ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o.

  • 04. 11. 2009 15:59

Sdílet článek

Rada LK vzala na vědomí zprávu o výsledcích auditu provedeného u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., (dále jen ZZSLK, p.o.) v měsíci září 2009.

V průběhu měsíce září 2009 byl ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o. proveden audit smluvních vztahů za období 2007 - 2009. Jeho cílem bylo prověřit, zda smluvní vztahy ZZS LK, p.o. jsou sjednány v souladu s platnou právní úpravou ČR a zda respektují zásady dobrého hospodaření.

Celkem bylo prověřeno 472 smluv. Současně byla provedena analýza smluv s významnými dodavateli ZZS LK, p.o. a byly prověřovány dodávky služeb a materiálu, ke kterým nebyly uzavřeny písemné smlouvy, ale byly prováděny pouze na základě objednávek.

Dále byly částečně posuzovány také řídící mechanismy uvnitř ZZS LK, p.o.

Auditem bylo zjištěno, že k ne nepodstatné části smluv, na jejichž základě bylo prováděno plnění v delších časových úsecích a nebo byly prováděny platby vyšších částek, nebyla prováděna řádně výběrová řízení přesně dle zákona o veřejných zakázkách.

Dále bylo zjištěno, že vnitřní kontrolní systém v organizaci není, dle názoru auditora, plně účinný, neboť neexistuje samostatné oddělení interního auditu, jak předpokládá zákon

o finanční kontrole ve veřejné správě.

Na základě provedeného auditu bylo doporučeno vytvořit vnitřní kontrolní systém a provádět pravidelné interní audity buď vlastním zaměstnancem, nebo externím pracovníkem. To bude jedním z úkolů pro nového ředitele ZZS LK, p.o., který bude vybrán ve výběrovém řízení.

Prozatímní ředitel ZZS LK, p.o. dostal pokyn v co nejbližší době provést mimořádnou inventuru.

V současné době připravuje odbor zdravotnictví s odborem kontroly komplexní mimořádnou kontrolu zaměřenou na hospodaření a pracovně právní vztahy v této příspěvkové organizaci Libereckého kraje.

Kontrola bude provedena v nejbližším možném termínu tak, aby Radě Libereckého kraje mohla být do konce roku předložena další zpráva o provedených opatřeních.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky