Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vyšší výnos daňových příjmů za rok 2015 umožní vedle nových investic i snížit zadluženost kraje

Daníčková Blanka

tiskový mluvčí

 • 17. 02. 2016 14:16
 • Ekonomika

Sdílet článek

Rada kraje na svém zasedání 16. 2. 2016 odsouhlasila rozpočtové opatření č. 55/16, kterým navrhuje zastupitelstvu kraje zapojit do rozpočtu vyšší výnos daňových příjmů z roku 2015. Jedná se objem cca 232 mil. Kč, které po meziresortním projednání řeší rozpočtové priority roku 2016. Část financí bude využita i na snížení zadluženosti kraje.

Youtube video

„Výnosy daňových příjmů navrhujeme rozdělit už nyní proto, abychom mohli plánované investice ve výši přes 175 mil. Kč využít účelně už v létě. Například na investice do škol nebo domovů důchodců, použijeme je ale také na financování Dětského centra Sluníčko, které chceme převzít od města Liberec,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Přehled hlavních priorit tohoto rozpočtového opatření v roce 2016:

-financování velkoplošných oprav havarijních úseků komunikací (130 000 tis. Kč)

-investiční akce v rezortu školství (35 000 tis. Kč) např.:

 • Střední průmyslová škola strojní a elektro. a VOŠ, Liberec - výměna otvorových výplní a oprava fasády vč. termo izolačního nátěru ve výši 14.000.000 Kč,
 • Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec - výměna umělého trávníku víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému ve výši 1.900.000 Kč,
 • Gymnázium Frýdlant - zateplení fasády ve výši 7.500.000 Kč,
 • VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n. N. - zateplení části budovy a podlahy půdního prostoru ve výši 4.600.000 Kč,
 • SPŠ, Česká Lípa - částečná oprava fasády hlavního objektu ve výši 6.000.000 Kč,

-investiční akce v rezortu sociálních věcí (10 000 tis. Kč) např.:

 • DD Rokytnice n. Jizerou - vybudování nového výtahu ve výši 3.000.000 Kč,
 • DD Český Dub - výměna oken hlavní budovy ve výši 1.800.000 Kč,
 • DD Vratislavice n. Nisou - přípravné práce na rekonstrukci objektu ve výši 500.000 Kč,
 • Jedličkův ústav - sanace a podřezávka části budovy B ve výši 1.100.000 Kč,
 • DD Sloup v Čechách - rekonstrukce kuchyně ve výši 2.000.000 Kč,
 • Jedličkův ústav - rekonstrukce sociálního zázemí ve výši 800.000 Kč

-dofinancování Dotačního fondu Libereckého kraje (21 250 tis. Kč)

 • v programech podpory jednotek požární ochrany (2 500 tis. Kč), obnovy venkova (10 000 tis. Kč), podpory regionálních výrobků (1 000 tis. Kč) a programu podpory sportu dětí a mládeže (4 873 tis. Kč), program na opatření v lesích (2 500 tis. Kč)

-dofinancování Krizového fondu Libereckého kraje (5 000 tis. Kč)

-vytvoření rezervy na financování v případě výměny zřizovatelských funkcí Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p. o. (12 000 tis. Kč)

„Součástí navrhovaného rozpočtového opatření je řešena rovněž další ze zásadních priorit kraje při hospodaření s rozpočtovými prostředky, kterou je snižování zadluženosti kraje. Pro naplnění této priority je navrhováno provedení finanční operace, jejímž předmětem se stane mimořádná úhrada splátky jistiny úvěru na financování komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 50 mil. Kč v roce 2016, a to prostřednictvím třídy 8 – financování rozpočtové skladby,“ upozornil Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky